Tyck till om Stockholmstrafiken!

Just nu genomför Stockholms kommun en enkät om Stockholmstrafiken:

Vi blir fler, men utrymmet för oss och våra transportmedel blir ungefär detsamma som idag. Trots att 100 miljarder kronor satsas på nya vägar och en utökad kollektivtrafik, måste trafiksystemet alltså klara det ökade trycket på i stort sett samma yta som tidigare.

Jag har fyllt i den, gör det du också – det är rätt många cykelfrågor. Länk finns till höger på den här sidan (eller direkt här om du vill skippa presentationssidan).

Via @sahlena.

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer