Just nu genomför Stockholms kommun en enkät om Stockholmstrafiken:

Vi blir fler, men utrymmet för oss och våra transportmedel blir ungefär detsamma som idag. Trots att 100 miljarder kronor satsas på nya vägar och en utökad kollektivtrafik, måste trafiksystemet alltså klara det ökade trycket på i stort sett samma yta som tidigare.

Jag har fyllt i den, gör det du också – det är rätt många cykelfrågor. Länk finns till höger på den här sidan (eller direkt här om du vill skippa presentationssidan).

Via @sahlena.