Transportstyrelsen vill avskaffa cykelpassagerna

Transportstyrelsen vill avskaffa cykelpassagerna

Idag läser vi från TT, och sedan på Transportstyrelsens egen hemsida, att de vill helt ta bort det som idag kallas "Cykelpassage".

Transportstyrelsen verkar på eget initiativ valt att sätta ficklampan på de trafikregler som gäller cyklister. Eller i varje fall två av dem. Dels den alldeles nyändrade regeln att cyklister kan välja bort gång- och cykelbanan, dels, igen, regeln om cykelkorsningar.

Transportstyrelsen vill helt enkelt avskaffa den nyändrade regeln om att cyklister själva får välja säkrast väg. Av någon anledning tror Transportstyrelsen att det kommer sätta fart på kommunerna:

– Flera av förslagen riktar sig till väghållare i syfte att skynda på utvecklingen av både gång- och cykelinfrastrukturen. En annan förhoppning är att väghållare i framtiden minskar användandet av kombinerade ytor och ersätter dessa med tydligt åtskilda gång- och cykelbanor, säger Pernilla Bremer.

Frågan är i så fall, vad som hindrade kommunerna tidigare - regeln ändrades ju så sent som 2018.

Den andra cykelregeln Transportstyrelsen vill ändra på är den som reglerar cykelvägars korsningar. Eller, korsningar får man ju inte kalla dem. I dag finns tre sorters korsning, fast inte korsning, där cykelväg möter vanlig väg: "Utfart", "Cykelpassage" och "Cykelöverfart". Nu vill Transportstyrelsen helt ta bort "cykelpassagen".

– Transportstyrelsen föreslår att vägmarkeringen "cykelpassage" tas bort helt och ersätts med "cykelöverfart", som i dag har tydliga föreskrifter för utformning jämfört med cykelpassage.

Vi citerar igen från Transportstyrelsen:

– Flera av förslagen riktar sig till väghållare i syfte att skynda på utvecklingen av både gång- och cykelinfrastrukturen.
Ur förslaget

Vi gissar alltså att Transportstyrelsen tror att detta kommer leda till att kommunerna anlägger en massa cykelöverfarter och därmed skyndas utvecklingen på.

Det är klart, inget har ju hittills hindrat kommunerna från att alldeles på eget initiativ bygga om cykelpassager till cykelöverfarter, men av någon anledning har det inte skett.

Och vi minns ju 2018, när omärkta cykelpassager togs bort - hur kommunerna... inte gjorde någonting. Omärkta cykelpassager var alltså platser där cykelvägen möte vanlig väg, men helt utan målning eller skyltning. Så här:

Cykelpassage 2018, ingenting 2019. Foto: Erik Stigell

2018 var det där alltså en cykelpassage, och nu 2021, platsen ser likadan ut, är det två utfarter istället. Cyklister som cyklar rakt fram har väjningsplikt (och bilar får lagligt parkeras blockerande tvärsöver).

Här är vad som kommer hända om reglerna ändras som Transportstyrelsens föreslår: Ingenting. Kommunerna kommer inte anlägga några, dyra, cykelöverfarter, istället kommer alla kvarvarande "cykelpassager" bli "utfarter" - precis som förra gången regeln ändrades. Och så blir det ytterligare lite svårare och lite sämre för cyklisterna.

Och sen kommer alla klia sig i huvudet och undra varför i hela friden cyklingen minskar i Sverige.

Toppbild: Vad som idag är en cykelpassage, men i framtiden riskerar bli en "utfart".