Ja, vi drar det här en vända till, sorry för det. Men. Det verkar som att Transportstyrelsen ändrat sina egna föreskrifter efter det att Länsstyrelsens beslut överklagades.

Så här var gällande föreskrift fram till i augusti i förra året:

VVFS 2007: 305
"12 § Märket E16, enkelriktad trafik, får sättas upp på väg där trafik med fordon i motsatt riktning är förbjuden"

Det här är alltså föreskriften som berättar hur enkelriktatmärket får användas. Den här skylten:

Med den ordalydelsen så var det ju inga problem att göra som Stockholm gjorde: Skyltningen gällde gator där trafik med fordon i motsatt riktning var förbjuden. I de aktuella fallen alla fordon utom cyklar.

Den här föreskriften som alltså gällt sedan 2007 ändrades så plötsligt av Transportstyrelsen första augusti förra året. Nu är texten istället så här:

TSFS 2019:74
16 § Märke E16, enkelriktad trafik, får endast sättas upp på vägar där all trafik med fordon i motsatt färdriktning är förbjuden.

I augusti 2019 skärptes det alltså. Rejält. Nu handlar det alltså plötsligt om "all trafik med fordon". Vilket plötsligt stängde det fönstret som Stockholms stad försökt öppna. Med den formuleringen så är det glasklart att skylten alltid måste gälla alla fordon.

Det verkar också vara samma person som ändrade föreskriften som handlade överklagan. Joråsatt.

Nu ska sägas att vi är amatörbloggare. Kanske var det här en ren formalitet som sker hela tiden och det kanske var dags med en föreskrift som gällt i tretton år. Och det kanske inte i det stora påverkar beslutet - det är ju mer än bara skyltföreskrifter inblandat. Men det känns ändå lite... underligt med en ändring som så tydligt går i linje med det Transportstyrelsen sedan beslutade, med hänvisning till... den ändrade texten. Och som inte går att överklaga.

Eller?