Trafikverket vet inte hur många som använder deras cykelvägar

Trafikverket vet inte hur många som använder deras cykelvägar

När Trafikverket i en frågestund tidigare i veckan svarar så här på frågan om 2+1-vägar:

"Hur arbetar ni för att cyklister ska kunna fortsätta cykla där ni bygger om vägar till 2+1-vägar?"

"Där analysen visar att potentialen finns för ett tillräkligt stort antal cyklister så försöker vi bygga cykelbana om pengar finns."

Så kan det vara värt att hålla i huvudet att Trafikverket räknar motorfordonstrafiken, men inte har en enda cykelräknare på sina befintliga cykelvägar.

Man kan alltså med viss fog gissa att Trafikverkets analys av cykelmängd inte nödvändigtvis är den djupaste.

Läs mer på Bicycling.se:

Bicycling.se

Varför är det så här? Varför är det inte lika viktigt att ha aktuell, tillförlitlig kunskap över hur det statliga vägnätet för cykel används, som hur det statliga allmänna vägnätet används? Kostnaden för cykelräknare kan ju inte vara överväldigande.

Vilken politiker eller organisation tar tag i detta?