Göteborg gör rätt på Göta Älvbron

Göteborg gör rätt på Göta Älvbron

I mars skrev vi om hur Trafikverket ställde grindar i cykelbanan på Älvsborgsbron för att öka säkerheten, något som minskade både säkerheten och framkomligheten. Så här såg det ut:

Foto: Christer Gustavsson

Vi skrev också att:

Vi räknar körfält och får det till att biltrafiken har sex egna körfält, utom under sommarsemestern då de har fyra. Cykeltrafiken har två, som delas med fotgängare. Så egentligen inga. Inte heller fotgängarna. Känner att det nog finns fler alternativ som skulle kunna prövas utöver att belamra den redan smala vägen med staket.

Det kan verka knepigt att bara i huvudet försöka förstå vad man skulle kunna göra för att göra det säkrare och framkomligare för cyklister och fotgängare, det förstår vi. Gång och cykelbanan går ju inte att bygga till plötsligt, och vi har ju det utrymme som finns, alla måste samspela. Det går ju inte att trolla. Förresten finns ju styre och broms, och Trafikförordningen säger att man, eller ja, cyklister, ska kunna stanna inför alla hinder alltid. Trafikverket kämpade och projektledaren svarade i mail att:

Inga instruktioner!
"Det saknas också helt riktlinjer, instruktioner och liknande för åtgärder på denna typ av GC-bana. Det är därför vi har valt att göra ett prov. Eller egentligen har vi gjort flera prov."

Tack och lov kan Trafikverket nu ta en kort biltur till grannbron, Göta Älvbron, som ägs av Göteborgs stad. Där har de gjort så här:

Separarerade körfält Foto: John Slinning Jannesson / Cykelfrämjandet Göteborg

Där tar de ett körfält av biltrafiken, så får alla plats och alla kommer fram. Prova det Trafikverket.