Trafikverket backar om grindar på väg

Trafikverket backar om grindar på väg

Och så insåg till slut Trafikverket att det inte är världens vettigaste idé att ställa grindar var femtionde meter på en fordonsväg.

Från Trafikverkets Facebooksida

Här är ett tips: Utred lite snabbt hur bred yta man som minimum behöver för att kunna hantera dubbelriktad cykeltrafik och dubbelriktad gångtrafik, med rimlig separering mellan, givet att det pågår vägarbete och alla måste samsas och samspela. Alla alltså. Fundera på vad "alla" innebär.

Eftersom det är en bro och det inte går att trolla fram ny yta snabbt, så kan ni sedan utreda hur ni frigör av den befintliga ytan som utgör själva bron. Vi repriserar från i fredags:

Vi räknar körfält och får det till att biltrafiken har sex egna körfält, utom under sommarsemestern då de har fyra. Cykeltrafiken har två, som delas med fotgängare. Så egentligen inga. Inte heller fotgängarna.

Hmmmm.... Whattodowhattodo. Det är inte kärnfysik direkt.

Sedan, en spännande twist som en person fick när han försökte få ut handlingarna kring det här från Trafikverket:

"Då det är ett pågående projekt har vi bara arbetshandlingar. Det finns inga offentliga handlingar att lämna ut.
Då åtgärderna på GC-banan nu tas bort så torde behovet av att formalisera några handlingar för att därefter lämna ut dem vara obefintligt."

Och:

"Det saknas också helt riktlinjer, instruktioner och liknande för åtgärder på denna typ av GC-bana".

VARFÖR DÅ? Det är 2020, cykelbanor har funnits ett tag. Är det inte rätt allvarligt att en statlig myndighet i ett brev uttryckligen berättar att de inte vet vad de sysslar med?