Jag trodde faktiskt att polisen börjat förstå att man inte kan generalisera över en hel trafikantgrupp. Kanske var det bara vissa poliser. För några timmar sedan dök den här anonymt skrivna texten upp på Trafikpolisen i Stockholms Facebooksida. Den påminner om den där texten som SVT publicerade, och sedemera ändrade, förra året, den med cyklister som i ”full kareta” for fram på gator och torg.

Det är ett känt faktum att trafikolyckor där cyklister är inblandade ökar kraftigt i innerstaden. Det kan tyvärr konstateras att en stor orsak till detta är cyklisterna själva. (…)

Skälet till det är att allt för många cyklister flagrant bryter mot en mängd trafikregler vilket ger upphov till många trafikolyckor där cyklisten direkt är inblandad eller indirekt är orsak till att trafikolyckor uppstår, även om cyklisten själv inte inbegrips i den. (…)

Cyklister cyklar tyvärr ofta mot rött ljus, struntar påfallande ofta i stopplikter, lämnar inte gående företräde vid obevakade övergångsställen, struntar i förbjudna vänstersvängar etc. (…)

Detta lämnar iaf. artikelförfattaren en hel del funderingar kring begreppet självbevarelsedrift. Finns det ingen sådan hos de cyklister som anser sig kunna sätta sig över trafikregler frågar jag mig? (…)

Visst, det är några alibimeningar med ”visst, det gäller inte alla cyklister”, men inte utan att det finns ett tungt ”men” hängande i luften.

Jag blir så trött. Och faktiskt, ledsen.
Läs mer om fördomar och hat mot cyklister.

Och läs kommunens rapport ”Trafikolyckor 2011” (PDF):

”Under det senaste decenniet har cykeltrafiken ökat kraftigt. Denna ökning har inte gett motsvarande ökning i antal skadade cyklister.” (s 22)