Trafikkontoret rikar skarp kritik mot taxiförare

I sitt senaste protokoll riktar Trafikkontoret i Stockholm skarp kritik mot taxiförare i stan som fulparkerar:

Trafikkontoret upplever stora problem inom taxiverksamheten,  framförallt orsakade av otillåtet stannande och parkering på  platser där kollektivtrafiken hindras, på lastplatser och på- och
avstigningsplatser. Uppställningarna inverkar även i en del fall på  trafiksäkerheten i och med att andra fordon tvingas ut i annat  körfält på grund av otillåtna uppställningar, speciellt allvarligt när  det drabbar cyklister och andra oskyddade trafikanter.

2011-10-17-09.09.38-pixlad

Det här med att folk fulparkerar i cykelfälten är inget nytt för Stockholms cyklister:

Det är livsfarligt för cyklister som tvingas ut i bilvägen där bilarna kör med mycket högre hastighet. Det är oehört svårt att avgöra bilars hastighet och bedöma om det är fritt att ge sig ut, så här års ofta i mörker där man bara ser ett par bländande strålkastare när man tittar bakåt. Särskilt på ställen som Skeppsbron där hastigheten inte sällan närmar sig 70 km/h, mot cyklistens kanske 15.

För att komma åt problemet föreslår kommunen kameraövervakning av busskörfält och busshållplatser. Frågan är hur det löser fulparkerandet där ”det drabbar cyklister och andra oskyddade trafikanter”?  Då handlar det ju snarare om cykelfält och runt övergångsställen.

Ett sätt jag omedelbart tänker på är att sätta fart på parkeringsvakterna. Det tänkte Trafikkontoret också på och skriver:

Parkeringsvakterna har mycket få möjligheter att utfärda parkeringsanmärkningar eftersom föraren i regel alltid sitter kvar i bilen

Det som händer är att föraren helt enkelt drar:

för att återkomma så när vakten har gått vidare.

Snyggt. Verkligen.

För att få en bild av omfattningen av fulparkerandet ställde kommunen upp kontrollanter i oktober 2012. Resultatet var nerslående:

2301 feluppställda taxifordon noterades. Av dessa åkte 2291 från platsen när parkeringsvakten anlände, endast 10 stycken meddelades parkeringsanmärkning/felparkeringsavgift

Att taxiföraren helt enkelt drar och tar en sväng runt kvaretet för att återkomma när parkeringsvakterna gått går att komma åt. Men för det krävs en lagändring. Idag måste parkeringsboten antingen lämnas till föraren eller fästas på fordonet. En väg vore alltså att ändra det kravet så att det räcker att parkeringsvakterna har dokumenterat fulparkerandet och sedan skickar boten till ägaren.

Ett annat sätt är att vi som konsumenter inte åker med taxibolag som vi ser fulparkerar.

Kanske ok?

Fotnot: Ja, jag vet att det inte heter parkeringsbot.