Jag förmodar att de närstuderar cykeltrafiken, eller håller på med något fullskaletest av ”hinder i cykelbanan” efter veckans rapporter om cykeltrafiksäkerhet. För inte har de väl slöparkerat?

[![IMG-20130710-WA0001](/content/images/2013/07/IMG-20130710-WA0001.jpg)](/content/images/2013/07/IMG-20130710-WA0001.jpg)Foto: Läsarbild med tillstånd