NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har en sajt som vad det verkar riktar sig mot skolor. Den heter, håll i hatten, NTF Trafiken i skolan. De har fina resoneringspunkter som jag förmodar det är tänkt att elever ska kunna sitta och grupparbeta kring. Så här skriver de om cyklister:

Många cyklister struntar i att följa trafikreglerna, hur påverkar det andra trafikanters sätt att se på dem som cyklar? Kan man påverka cyklisten och bilden av cyklisten? Hur?

Screen Shot 02-20-15 at 09.26 AMNTF tänker till

Vi vill ju inte vara sämre, så vi gör också några:

Att reflektera kring:

  • I vilket avseende kan det vara en rätt dålig idé att bygga utbildningsmaterial på fördomar och löst tyckande?
  • Många på NTF orkar inte kolla på forskning och fundera över vilken bild de sprider av oskyddade trafikanter. Hur påverkar det trafiksäkerheten på sikt?
  • Att skylla på offret har historiskt visat sig vara en rätt dålig idé. Är det någon skillnad när NTF gör det?

Så, prata i små grupper. För mer inspiration, läs NTF Trafiken i skolan: ”Cyklister på väg”.

(Sedan har de fortfarande inte uppdaterat sidan, så det står fortfarande felaktigt att cyklister har väjningplikt på cykelöverfarter. Men hey, cyklister, eller hur?)

EDIT: Pär N och Rolf Broberg skrev till NTF (se i kommentarsfältet) och har nu fått svar. Och eftersom NTF alltså läser Cyklistbloggen passar jag på att skriva ett förtydligande utan ironi:

Det är ett problem att ni vänder er till grundskolan och i materialet utgår från fördomsfulla generaliseringar kring cyklister. I diskussionfrågorna ställer ni frågan om hur cyklisters regelefterlevnad påverkar andra trafikanters syn på dem. Jag hoppas ni inser att ni bidrar till hur den synen ser ut genom att formulera era frågor på det här viset. Ni skapar aktivt en negativ bild av cyklister som lagbrytare och det får såklart konsekvenser ute i trafiken. Ni sprider samtidigt, om än indirekt, idén att det är rimligt att alla cyklister ska svara för vad enskilda cyklister gör. Fundera över vad som händer om samma elever lär sig att det är ett okej sätt att resonera kring andra grupper i samhället.