”Den 1 juni 2016 blir två cyklister påkörda i en korsningspunkt. Bilisten smiter från platsen men kan senare identifieras. Denne åtalas för obehörig avvikande från trafikolycksplats, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. För drygt två veckor sedan föll domen i Lunds tingsrätt som friar bilisten från samtliga punkter förutom smitning.

Det skriver Jennie Fasth på Happyride.se, om samma fall vi skrev häromdagen:

Cykelöverfarter är inte för cyklister

Hon har läst domen och varit i kontakt med Transportstyrelsen om vad som egentligen gäller – och här fick vi lära oss något nytt.

På platsen där cyklisterna blev påkörda saknades både ”cykelöverfartsskylt”, B8, och väjningspliktsskylt, B1. Det borde betyda att det är en vanlig obevakad cykelpassage, där cyklisterna har väjningsplikt.

Saknades, B8

Saknades, B1

Men, enligt domen fanns också väjningspliktslinje M14, ”hajtänder”, målade i gatan.

V--jningsplikt-32”Hajtänder” fanns (bilden tagen på annan plats).

Vi har alltid förstått det så att väjningspliktslinje aldrig förekommer ensam, utan alltid i kombination med skylt. I Vägmärkesförordningen står:

Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt

Vi tolkade det där ”bör”:et att det inte är tvingande utan skylt. Det skulle betyda att samtidigt som väghållaren här alltså gjort fel, så skulle bilisten inte ha väjningsplikt. Eftersom det är skyltens uppgift.

Men nu lär vi oss att även en ensam väjningspliktslinje gäller. Jennie Fasth på Happyride igen:

I domen står följande: **”Det finns också triangelformade väjningsmarkeringar i höger körfält på gatan där den åtalade kom i bil.”**Bilistens färdväg är alltså försedd med M14 väjningslinje. Vi har redan konstaterat att platsen inte är någon cykelöverfart eftersom vägmärke B8 saknas.

(…)

Vi frågade Transportstyrelsen och fick svaret att väghållaren alltid ska sätta upp vägmärke B1 väjningsplikt och komplettera med M14 väjningslinje MEN dessa gäller **ALLTID **var för sig eftersom skylten kan vara nerkörd eller linjen dold p.g.a snö, löv eller liknande. Detta innebär alltså att det vid tidpunkten för kollisionen fanns en ömsesidig väjningsplikt på platsen.

Och det missade alltså Tingsrätten. Och vi frågar oss för miljontegången hur man tänker att vanliga trafikanter ska kunna hålla reda på vad som gäller i trafiken, när inte ens våra domstolar kan det.

Och konstaterar att det är dags att skriva om Trafikförordningen och behandla cykelvägar som alla andra fordonsvägar.

Läs hela Jennie Fasths inlägg på Happy Ride:.se