London har fått nya ”supercykelvägar” i forum av fält målade med blå färg. Tidningen The Guardian skickade ut sin reporter. Här är hans rappport:

Tipstack till Peter Sharp Gerou.