/ höst 2015

"Tack för att du cyklar" hösten 2015

tack_sept_2015Reflextema i ”tack för att du cyklar”-påsen i höst.

Ekerreflexer, klämreflexer för vristerna samt den sedvanliga cykelkartan. Jag gillar särskilt ekerreflexerna, som jag av någon anledning aldrig fått tummen ur att köpa.

Jag besparar er de vanliga kommentarerna om att man hellre skulle se resurser för bättre infrastruktur etc.

Vad tycker du om påsens innehåll?

Jeroen Wolfers

Jeroen Wolfers

Jeroen har pendlingscyklat sedan 2008 och året-runt-pendlat sedan 2010. Cyklar på en Cykelfabriken Filibus Plus lastcykel med elassist.

Läs mer