Ibland blir vi lite raljerande, det är vi medvetna om. Som icke-cyklist som inte ägnat "cykelfrågan" en sekund tidigare kan det nog uppfattas som lite märkligt. Varför blir de aldrig nöjda liksom. Men det är svårt, ibland, när alternativet till "raljerande" är "uppgiven".

Vi läser till exempel i dagens DN under rubriken "Så förändrar coronan design och arkitektur":

När människor i ett första steg mot normalisering gick ut på promenader blev det än mer tydligt hur dagens moderna städer, så även cykelmeckat Köpenhamn, anpassats för motorfordonens bästa, säger han.
– I kontrast till de tomma gatorna framstod trottoarerna trådsmala. Människor kämpade för att hålla meteravstånd, samtidigt som bilvägarna gapade tomma. Det där måste det bli ändring på, ytan måste fördelas jämnare.

De trådsmala trottoarerna. Bilvägarna gapar tomma - vi känner igen det. Vi jämförde ju i april utrymmet över Slussen, där cyklister och fotgängare trycktes ihop, samtidigt som "bilvägen" låg öde:

Välkommen till Coronamolnet
Samtidigt brevid, helt coronasäkert

Vi läser också hur brittiska staten, via premiärministern Boris Johnson, satsar 2 miljarder pund på specifika cykelinsatser, samtidigt som han föreslår permanentering av många av de tillfälliga cykelsatsningar som gjorts för att minska coronaspridningen.

Boris Johnson has said temporary schemes like a proposed cycle lane over Trent Bridge should be made permanent in a bid to get more cyclists on the road.
He said more education was needed so motorists could ‘learn to coexist’ with those on bicycles. (Notthinghamshirelive)
Forbes

I Frankrike ser vi samma utveckling, där Frankrikes miljöminster Elisabeth Borne lägger sextio miljoner euro för specialsatsningar för att motverka Covidspridning:

"At the end of April Borne said France would spend €20 million on emergency cycling measures, including €50 vouchers for repairing bicycles. The budget has now been increased to €60 million, which will pay for more repair vouchers and more generous subsidies for purchasing e-bikes."

Forbes

Och även städerna satsar. Paris har gjort stora förändringar under covid:

Forbes

Här noterar vi också att regeringsföreträdare är ute och pratar om detta, i Storbritannien alltså konservativa Torys premiärminister Boris Johnson, i Frankrike miljöministern. Vi försökte hitta motsvarande uttalanden från företrädare för svenska regeringen. Men hittade egentligen ingenting förutom ett uppmärksammande av "Världscykeldagen".

Men förra veckan gick statliga Trafikverket i Sverige ut och uppmanade alla att inför jobb- och skolstarten inte ta kollektivtrafiken och inte heller sätta sig i bilen, för att som de själva säger:

"Att alla istället tar bilen är inte heller en lösning eftersom det kan orsaka trafikstockningar på vägarna som hindrar nödvändiga resor och transporter."
Trafikverket på Twitter

So, vad har statliga Trafikverket gjort konkret för att möjliggöra det? Vi frågade på Twitter.

"Vilka nya uppdaterade coronaplaner för att göra det lättare och säkrare att cykla för alla de som nu ska ställa bilen och lämna kollektivtrafiken har ni (Trafikverket alltså) tagit fram för att möjliggöra detta"

Det här är svaret vi fick:

Trafikverket på Twitter

Som ni ser var det tre tweets ("3/3"), men det där var det enda konkreta som Trafikverket på direkt fråga kunde komma på. Sänkt avgift på hyrcyklar i Göteborg, cykelkurs i Sundsvall och nya cykelstigar för friluftsliv i Lofsdalen (där känd cykeldebattör konstaterade att många förmodligen åker bil till de där cykelstigarna).

Så, tillbaks till början av det här inlägget. Det är svårt att välja, ska man raljera över detta? Eller ska man bara bli uppgiven?

(Resten av svaret från Trafikverket löd:

Hej! Trafikverket har under lång tid ökat investeringarna i cykelbanor. Det är ett löpande och långsiktig arbete. Mycket av den arbetspendling med gång eller cykel sker i stadsmiljö där landets kommuner ansvarar för infrastrukturen.
Stadsmiljöavtal är ett exempel där Trafikverket löpande skapar förutsättningar för att fler ska kunna cykla i våra städer. Det finns flera olika exempel för där kommuner och organisationer arbetar för att underlätta för cyklister under Corona.
Till exempel: bland annat har vi sett sänkta avgifter på styr- och-ställ-cyklar i Göteborg stad, cykelkurs i Sundsvall och nya cykelstigar för friluftsliv i Lofsdalen.

Samtidigt konstaterar vi att biltrafiken nu åter får sex körfält över Trafikverkets bro i Göteborg, samtidigt som gång- cykel- och modedtrafiken får samsas på den smala g/c/m-fållan vid sidan om. )