Svensk cykling svarar Cyklistbloggen

Svensk cykling svarar Cyklistbloggen

Häromdagen var vi lite häpna över att branschorganisationen Svensk Cykling valde att lyfta två rätt... udda exempel på "satsningar" från stadens sida.

Här är deras svar:

Cyklistbloggen har nog missförstått Svensk Cyklings inlägg
“Sveriges andra insats för att få fler att cykla under coronapandemin är beslutad. Västerås Stad ska klippa buskar längs cykelbanorna.
Runt om i Europa har städer och länder gjort stora insatser. Bilvägar har blivit cykelbanor, de som vill reparera din cykel har fått bidrag, nya cykelbanor byggs och de som inte kan cykla erbjuds gratis cykellektioner.
I Sverige har inte staten gjort något, men i Göteborg har det under sommaren varit möjligt att cykla i vägbanan på Linnégatan.
Kom igen nu Sverige. Allt fler cyklar och ännu fler skulle kunna göra det om förutsättningarna var bättre. Vilken åtgärd skulle kunna få effekt där du bor?”
Så ser hela inlägget på Facebook från Svensk Cykling ut som kommenterar det faktum att Västerås stad har tagit beslut om att klippa buskar längs cykelbanor som en åtgärd för att öka cyklingen under coronapandemin. Ett inlägg som Cyklistbloggens skribenter tyvärr missförstått i en bloggtext som fått rubriken ”Svensk cykling lyfter ummm... ’satsningar’".
I ett, tydligen misslyckat, försök att ironisera ville Svensk Cykling visa att de insatser som har gjorts i Sverige är pinsamt få och små i jämförelse med de insatser som sker runt om i världen för att på allvar förbättra förutsättningarna för att cykla. Inlägget är en uppmaning till statliga myndigheter, kommuner och regioner att göra mer för att fler ska kunna cykla säkert. Men att använda en raljant ton i ett inlägg på Facebook riskerar att missförstås. Det är tråkigt att det blev fallet denna gång.
Klas Elm
vd, Svensk Cykling

Ironi i svårt i text, det vet vi som gärna ironiserar själva, så vi konstaterar att det var skönt att höra att det var så det var menat - och vi håller i övrigt med i Svensk Cyklings analys, svenska myndigheter har varit märkligt passiva.