SvD om cykling i Stockholm

SvD skriver om cykling i Stockholm idag. Jag håller med om allt och lägger till att de kan passa på att ändra känsligheten för automatiska rödljus (ni vet, sådana vid utfarter som börjar slå om till grönt först när en bil vill köra ut). Idag blir man som cyklist stående, eftersom ljuset inte känner av cyklar. Vilket gör att man istället efter några minuter kör mot rött. Jag passar också på att lägga till en bild av en jeppe som målade cykelbana i fredags. Heja.

[![](http://juabjab.files.wordpress.com/2010/05/2010-05-21-14-51-42.jpg?w=225 "Här renoveras det cykelbana")](http://juabjab.files.wordpress.com/2010/05/2010-05-21-14-51-42.jpg)Här renoveras det cykelbana
Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer