SvD: "Det krävs mycket av cyklisterna"

Och i dagens SvD intervjuas jag om mina egna upplevelser av cykeltrafiksäkerhetsarbetet under rubriken ”Det krävs mycket av cyklisterna”. Jag unnar mig lyxen att citera mig själv:

– Det känns som att man lägger cykelbanan där det finns utrymme över och sen kommer säkerheten i andra hand.

Och den springande frågan:

Vad har det inneburit att den officiella statistiken varit felaktig?

– En del menar att det har blivit mindre fokus på oskyddade trafikanter.

Där förklaras också varför antalet skadade cyklister har underskattats så otroligt mycket hittills.