Felanmälde avspärrningen på Skeppsbron i går morse. Fick förvånansvärt snabbt svar från Trafikkontoret:

Screen Shot 10-09-14 at 05.24

Vi ska se över denna lösning tillsammans med entreprenören.

Det är såklart jättebra och jag tackar för blixtsnabbt svar.

Men vad är det för entreprenör som tycker den här avspärrningen var en bra idé? Är det så oerhört komplicerat att veta hur man ska hantera cyklister vid avspärrningar?

Varför finns inte den kunskapen när nu cykling varit prioriterat sedan typ 2012?

När jag cyklade hem idag upptäckte jag att det faktiskt är ett körfält avspärrat på Stadsgårdsleden också, bara några hundra meter från Skeppsbron. Så man skulle kunna jämföra.

Så här:

För bilister som ska in i fil med andra bilister: Först stor skylt som tydligt berättar för alla trafikanter vilket fält som försvinner och när. Inte mindre än 130 meter före själva stoppet:

2014-10-09 15.58.02

Sedan flera meter hög skylt med enorm pil och frickin blinkande lampor på toppen:

2014-10-09 15.58.38-1

För att inte tala om reflex-”sergeanter” runt hela skylten.

För oskyddade cyklister, som med pedalkraft ska ut bland motorfordon och matcha 50 km/h, liten skylt precis vid avspärrningen:

Gamla Stan 2

Detta alltså två avspärrningar som ligger någon minut ifrån varandra i Stockholm.

Jag är ingen trafikingenjör, så jag kan bara ge amatörförslag. Men här är några grejor man kunde göra vid Skeppsbron:

  1. Sänk hastigheten till 30 där cyklister ska köra i blandtrafik. Allvarligt talat, det är inte raketkirurgi det här. Vi vet ju om att hastighet dödar, eller hur?
  2. Använd reflexer i förväg så att cyklister får en rimlig chans att ta sig ut i den andra körbanan.
  3. Ge cyklisterna förgrönt vid rödljuset precis innan avspärrningen. Så hinner de före.
  4. Om man är riktigt djärv och modig: Sätt upp skyltar där cyklisterna kan återvända till cykelbanan igen. Så slipper de gissa.
  5. Informera för all del också bilförarna, precis som när man spärrar av för bilar. Så minskar man tutandet och ger dem en chans att lämna plats för cyklister som kommer i kanske halva deras hastighet. Till exempel med en skylt:

![cykelledning](/content/images/2014/02/cykelledning.jpg)Nej, den här är photoshoppad. Så här gör man aldrig i verkligheten, hur skulle det se ut?
Det var förresten en djävla tur att jag blev omkörd på någon decimeters avstånd precis där jag blev, och inte två sekunder senare. Då hade jag förmodligen vält av sidovågen: Jäkligt mysig trafikmiljö. Kommer locka nya cyklister I’m sure.

EDIT: Nu har vi fått Trafikkontorets TA, Trafikomläggnings, plan. Så här ser det ut:

Screen Shot 10-10-14 at 04.09 PM

Det uppmärksamme noterar att 50-skyltarna inte står där de ska stå i verkligheten och att en varningskylt, A16, saknas just nu.

Sweden_road_sign_A16.svg

Tyvärr är upplösningen för låg för att kunna se riktigt bra, men det verkar inte finnas några skyltar med för att markera när avspärrningen upphör. Jag tycker det är märkligt också att man använder varningsskylt A16. Den har ju inget med vägarbeten att göra, utan är en skylt tänkt att uppmärksamma bilister på att cyklister kan korsa vägen. Ungefär som man varnar för älgar.

Här handlar det ju inte om enstaka cyklister som eventuellt kan befinnas sig i vägbanan, utan om en vägbana, cykelfilen, som går ihop med en annan. Det vill säga, det handlar inte om enstaka cyklister som, likt älgar, kan tänkas ibland befinna sig på vägen – utan om en medveten ihopslagning där det garanterat kommer komma cyklister.

Jag är visserligen amatör, men eftersom man i all annan trafik använder anvisningsmärke F25 för att markera att ett körfält upphör vid vägarbete, borde man rimligtvis kunna göra det när just det sker. Oavsett om fordonen är bil eller cykel. Det är alltså skylten som är med i exemplen ovan, varav ett photoshoppat.

Swedish_road_sign_1_51571.svg

Trafikkontoret konstaterar också att:

Screen Shot 10-10-14 at 04.18 PM

Det verkar alltså som att de faktiskt tycker det är rimligt att nöja sig med en brandgul textskylt precis vid avspärrningen för att leda ut oskyddade trafikanter på en rätt hårt trafikerad femtioväg.

Tack till Viktor för TA-plan.