I Stockholm har ju Trafikkontoret valt att göra cykelfält som byter plats i körbanan på ett sätt som inga andra körfält gör. Men vad gäller när cyklar och motorfordon kommer i konflikt med varandra? Det vill säga, när två fordon kommer samtidigt, vem har väjningsplikt?

Enligt Transportstyrelsen är ett cykelfält vilken fil som helst. Vilket borde betyda att korsande fordon har väjningsplikt – alltså att de motorfordon, som i praktiken fortsätter rakt fram, faktiskt har väjningsplikt över de, åter i praktiken, svängande cyklisterna. Eftersom cyklisterna fortfarande kör i samma körfält. Som alltså är det som svänger. Puh.

Så här kan det se ut:

Eller som på Vasagatan:

Vasagatan

Eftersom det är Trafikkontorets experter som tänkt till när de utformade fälten ställde jag frågan till Trafikkontoret. Vem är det som har väjningsplikt? I dag kom svaret:

Screen Shot 06-10-14 at 09.28 AM

Då vet vi – motorfordonen ska alltså väja. Inte för att jag skulle råda någon att lita på det.