Stolpen i Lund flyttad

Nu är stolpen som en cyklist knäckte käken mot för några veckor sedan flyttad. Så här blev det:

![stolpen i lund](https://wwwstolpen i lund
Foto: Erik Nilsson

Och såg här såg det alltså ut innan:
[541386_624843067537581_1400541386_624843067537581_1400012140_n
Foto: Erik Nilsson

Det var ju rätt mycket bättre än tidigare och rätt snabbt fixat. Bra där Lund och tipstack till Erik Nilsson.