rutgerfuchs 500Ett minne blott

Nu är pollaren i cykelbanan på Rutger Fuchsgatan borta. Så här skriver Trafikkontoret:

Hej!

Tack för en bra och välskriven blogg. Jag vill särskilt tacka för påpekandet och felanmälan via Stadens hemsida om pollaren på Rutger Fuchsgatan. Idag togs den bort. Pollaren monterades för att hindra motorfordonstrafik att köra på gång- och cykelbanan, och på så sätt smita förbi spårviddshindret i körbanan. Sedan spårviddshindret lades igen var den dock omotiverad.

Fortsätt hjälpa oss genom att felanmäla. En hel del fixas, även om det ibland tar sin lilla tid.

Toppen! Men vi skulle fortfarande vilja se den där reflexstolpen flyttad ner i vägbanan. Särskilt nu när det också sitter en stor reflex på den…

Tidigare inlägg 1, 2 och 3