Krister Isaksson lyckades få svar från Trafikverket om deras haveri till nymålad cykelbana vid Universitetet i Stockholm. Så här skriver de:

Hej!

Jag lyckades komma i kontakt med projektet för Norra länken tidigare än förväntat. Olyckligtvis har belysningsstolparna placerats på cykelbanan vilket äventyrar cyklisternas framkomlighet och trafiksäkerhet. Trafikverket kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att cyklisterna inte påverkas negativt av detta. Till en början kommer vi att sätta ut sidomarkeringsskärmar och fräsa bort linjemålningarna så att cyklisterna inte cyklar in i stolparna. Parallellt med detta arbete tar vi fram en justerad lösning. Tyvärr kan det dock ta ett tag innan detta har utretts samt byggts. Jag har tyvärr inte mer information att ge dig för tillfället och beklagar den felbyggnation som har skett. Du är välkommen att höra av dig till mig på nedanstående uppgifter om du har ytterligare frågor.

cykelbana-1-copy-2 Foto: Marcus Wileen.

Jag försöker formulera en icke-bitter tolkning. Det går inte. Norra Länken är en del i ett vägprojekt med decenniegamla anor. Det har haft gott om tid för planering kan man tycka. Trots det upptäcker de när färgen knappt torkat att de ”olyckligvis” råkat placerat lyktstolparna i cykelbanan vid Universitetet.

Lösningen på kort sikt är att göra den ytterligare lite sämre genom att fräsa bort den nytorkade färgen igen, så att det inte syns lika bra att lyktstolparna står mitt i vägen. Vad som händer sedan vet vi inte, eftersom det tar ”ett tag” innan ”detta har utretts samt byggts”. För det har ju inte haft tid på sig i det här projektet.

Men hey, det är ju cyklister vi  pratar om. Det finns ju styre och man kan alltid leda. Eller ta bilen.

Och det är våra skattepengar som betalar.