Minns ni den här från i maj? Två stolpar som placerats mitt i cykelbanan i Farsta:

Farsta fail. Foto: Krister Isaksson
Farsta fail. Foto: Krister Isaksson

Någon dag sedan sågades bägge stolparna ner och togs bort. Men hey! Nu är en av dem tillbaks, likt en hemsökande zombie:

2014-10-13-Kanalv--gen-Stolpe-1
Braaaaaains

Den här gången står den mitt i en av körfälten på ett splitternytt pendlingsstråk. Mer om den senare, först det positiva.

Det här är Kanalvägen i Stockholm – ett pendlingsstråk som används av cyklister från Nacka och Hammarby Sjöstad för att ta sig till och från stan.

Det är intressant för fler än just dem som cyklar där, eftersom det är ett sprillans nytt pendlingsstråk – i januari i år fanns det bara ritningar.

Det har alltså funnits gott om tid att ta hänsyn till de direktiv kommunen slog fast 2012-2013 när de antog Cykelplanen.

Vägen ligger dessutom intill ett nästan helt nybyggt bostadsområde och det finns gott om plats på båda sidor. Stora oanvända ytor överallt

Det handlar alltså inte om ett stråk som ligger inklämt i city bland gammal bebyggelse och oflyttbara träd. Man kan se det som ett exempel på hur det ser ut när alla förutsättningar finns för att göra ett bra stråk.

Det är sträckan i blått det handlar om:

Screen Shot 10-12-14 at 09.35 PM

Jag har skrivit tidigare om att cykeltrafiken nu leds förbi ett rödljus, med en klassisk knapp att trycka på.

Tack och lov är det inte tänkt att det ska vara så. Trafikkontoret, som ansvarar för korsningen, har nu fräst ner slingor som gör att cyklister får grönt automatiskt:

Kanalvägen pendlingsstråk 019

Cyklisten på bilden fick mycket riktigt grönt lagom till han var framme vid korsningen. Lysande.

Däruppe har de också fixat riktigt bra avrinning – vid sidan av banan. Det händer typ aldrig. Till och med gatubrunnen ligger utanför:

Kanalv--gen-pendlingsstr--k-018
Superbra för framkomligheten – man slipper köra över gatbrunnar och med lite tur slipper man isgata på vintern. Pendlarstandard.

Men sedan lämnar vi Trafikkontorets område och in på Exploateringskontorets. Då blir det sämre.

Först är det alltså stolparna mitt i vägbanan:

Kanalv--gen-pendlingsstr--k-011-1

Betongsuggan är tillfällig. Men det är inte stolpen som man ser bakom den. Det ska alltså stå stolpar mitt i högra cykelfältet längs hela sträckan. Det är dessutom nedsänkt trottoar vid varje ställe, som gör att körfältet sluttar utåt. Bra för barnvagnar och cyklister från hamnen, men mindre roliga när man ska rakt fram.

Så. Vid varje övergångsställe så kommer cyklisterna tvingas byta fil för att passera stolpen i mötande körfält. Blir det möte misstänker jag att man kommer hamna i gångbanan som går längst in mot sluttningen. Så föds nya konfliktzoner i trafiken.

Ska jag vara ärlig hade jag hellre sett en smalare cykelbana hela vägen, än som nu med stolpar mitt i. Hade man gjort den smalare hade det åtminstone blivit mer förutsägbart.

Grejen är att det finns plats. Det hade gått att lösa.

Till vänster om vägen finns till exempel bara en enorm jordvall:

Kanalv--gen-pendlingsstr--k-013-Jordvall

Det hade lätt gått att få plats både fotgängare, cykelbana, utan stolpar, övergångsställe och vägbana.

En fråga man kan ställa sig om man ska rita cykelbanor: Varför ser man aldrig stolpar placerade precis mitt i ena körfältet på en bilväg?

Ett annat problem just här är att de valt att göra en dubbelriktad cykelbana. Det är dåligt ur många aspekter, därför undviker till exempel Köpenhamn att använda dem (läs mer: Explaining the Bi-directional Cycle Track Folly). Cykelplanen i Stockholm däremot accepterar dubbelriktade cykelbanor.

På just den här sträckan minskar det framkomligheten för dem som bor nere på kajen eftersom de nu kör i vänstertrafik och alltså måste över gatan först.

Kanalv--gen-pendlingsstr--k-016---verg--ng
Antingen måste de ta sig över övergångsställen för att komma fram. Där ska de ju helst leda cykeln eftersom de har väjningsplikt för alla andra annars. Alltså som röd linje.

På ritningen finns en ”Försänkning cykelpassage” utritad, men ingen färg på gatan, vilket skulle betyda att man ska cykla som det blåa strecket ovan. Först ut i mötande körfält, runt stolpen och ut över gatan. Framkomlighet eller hur.

F--rs--kning

Det här hade inte varit något problem om cykelbanorna hade gått i enkelriktad trafik på rätt sidor om vägen. Då hade man kommit på rätt sida av vägen från början och det hade bara varit att svänga höger.

För de som ska pendla till Hammarby Sjöstad, och där bor nästan 30 000 personer, så gör den dubbelriktade vägbanan sedan att man i princip släpps ut i mötande trafik. Visst, med mycket god vilja kan man kalla det korsning. Men vänstertrafiken ger den märkliga effekten att trots att cyklisterna alltså kör i samma riktning som bilarna som går i normal högertrafik, så måste de plötsligt korsa vägen. Framkomlighet, eller hur.

Kanalv--gen-pendlingsstr--k-007-linje

Inte heller här hittar jag någon vare sig cykelpassage eller cykelöverfart på ritningarna.

EDIT: Flera har påpekat att jag inte nämner det självklara att det inte bara är en dubbelriktad cykelbana, utan också en klassisk gång- cykelbana, g/c-bana. Det kommer målas mittlinje (som försvinner med snön), men vi tycker ju som princip att g/c-banor är värdelösa eftersom de gör framkomligheten sämre och skapar konflikter mellan fotgängare och cyklister.

Inget av det här är såklart något storartat säkerhetsproblem: Det går att ta sig över vägen säkert både runt stolparna vid övergångsställena och här, där de också gjort vad jag tror är en stopplinje. Bara man saktar ner ordentligt, kanske stannar och eventuellt också leder cykeln. Men meningen var ju att pendlingsstråken skulle vara cyklisternas absolut finaste vägar, med extra bra framkomlighet.

Om man till exempel helt struntar i att cykla på pendlingsstråkets cykelbana och cyklar på vanliga vägbanan istället, där det är 30 km/h, så slipper man alla de här problemen. Då hamnar alla korsningar rätt, inga stolpar i vägen, samma bredd hela sträckan. God framkomlighet. Förmodligen snabbt plogat på vintern också. Då får man plötsligt betydligt bättre framkomlighet.

Min gissning är därför att de som bor på kajen och alla som cyklar nerför backen, mot Nacka och sjöstan, kommer välja att cykla på vanliga vägen. Vilket ironiskt nog innebär att de riskerar att vara i i vägen för kollektivtrafiken – de där som alltså inte skulle prioriteras lägre än cyklister.

Sen kommer de som cyklar mot stan använda cykelbanan, eftersom de då på samma sätt hamnar rätt, slipper alla stolpar i vägen och får god framkomlighet.

Kanalv--gen-pendlingsstr--k-006
Från det här hållet fungerar påfarten bättre.

Det hade gått att göra en riktig pendlingsväg. Med raka, breda cykelfält hela vägen. Med rimliga cykelöverfarter och stolpfritt. Så där som man bygger när man gör vägar för bilar.

Men av någon anledning gjorde man inte det när man tog fram ritningarna i början av året.

Jag fattar inte varför. Och jag börjar bli lite uppgiven. Tillsammans med Solnabrons smala cykelbanor som man placerat cykelparkering i och allt annat vi skrivit om så känns det som om det är dags att konstatera att cykelplanen är död.

Och det är sorgligt.