Pendlingsstråk?

Jag har läst Stockholms framtida cykelplan en gång till. Jag bloggade ju om den när den kom och det fanns och finns mycket positivt att säga om den: Den sätter fokus på pendlingscyklisterna, på behovet av välbyggda sammanhängande stråk och på underhåll och skötsel.

Men jag missade en viktig sak.

Hur de nya fälten avskiljs från övriga trafikanter och vad det faktiskt innebär.

Då noterade jag att de inte alltid var just cykelbanor. Pendlingsstråken – cyklisternas nya motorvägar om man så vill – är det som på trafikplanerarsvenska kallas ”GCM-stråk”, alltså ”Gång/Cykel/Moped-stråk”:

Pendlingsstråken är separerade från gångtrafiken med linje, materialskillnad, trädrad och/eller kantsten. Helt gemensam bana kan accepteras då gångtrafikmängderna är mycket små.

Sedan jag skrev mitt förra inlägg har Stockholmspolisen gjort klart att de betraktar banor som avskiljs med bara linje, eller helt gemensam bana, som gångbanor och att cyklisterna därför ska hålla gångfart. Trafikpolischefen Stefan Lindahl sa till Radio Stockholm:

– Är det cykelbana så är det gångfart som gäller.

Det här gör pendlingstråken i princip meningslösa. Så fort cyklister blandas med fotgängare så innebär det att cyklisterna ska anpassa farten efter fotgängarnas hastighet. Visst, det kommer inte gälla alla sträckor, men det handlar inte om småvägar, utan om det som ska föreställa de bästa banorna kommunen har att erbjuda sina cyklister.

Jag har tidigare skrivit att cyklister och fotgängare inte ska blandas ihop. Det är ännu mera sant när det gäller cykelvägar som ska användas för pendling. Cykel är ett fordon och ska behandlas därefter. Ingen skulle komma på idén att göra Söderleden till gågata, eller göra om en fil på Essingeleden till gångfält.

En riktig cykelplan måste göra glasklart att pendlingsstråk och huvudstråk *alltid är cykelbanor. *Inte ”större delen av vägen”, inte ”för det mesta”, utan hela vägen och hela tiden.

Läs remissversionen av Cykelplan 2012 hos Stockholms kommun.