Stockholm tar siktet på övergivna cyklar

När Trafikkontoret såg över hur många cykelparkeringsplatser som behövs i Stockholm kom de inte bara fram till att man kunde låta tio cyklar parkera på en plats som tidigare bara rymde en enstaka bil. Man kom också fram till att det är ett problem att övergivna cyklar tar upp plats.

Stockholmscyklister är vana vid att ställen är fyllda av gamla vrak, cyklar utan fungerande delar, förstörda av rost och klart och tydligt obrukbara. Därför skriver Trafikkontoret:

I samband med utökningen av antalet parkeringsplatser för cyklar bör en översyn av hanteringen av felparkerade cyklar och skrotcyklar göras. Det kan behövas en ny funktion likt den hantering som finns för motorfordon.

Nu är det inte tvärnytt i Stockholm att plocka bort skrothojar. Några av er kanske minns att Södermalms stadsdelsförvaltning rensade för några år sedan.

[![Lappade cyklar](/content/images/2012/08/2012-08-30-08.07.42.jpg)](/content/images/2012/08/2012-08-30-08.07.42.jpg)Lappade cyklar
De gjorde helt enkelt så att de satte en gul lapp med ett datum på cyklar som såg ägarövergivna ut. När datumet passerades forslades cykeln bort.

2012-08-30 08.07.52

Skrotscyklar tar inte bara plats och ser fula ut, de kan också göra det svårare att snöröja. Förmodligen är det dessutom sånt som får cyklisthatare att gå och muttra om att alla cyklister slänger sina cyklar överallt.

Går det att få en systematik i arbetet med att hålla undan efter folk som inte har vett att förstå att man inte ska skräpa ner, så är det alldeles lysande.

Läs mer i Trafiknämndens protokoll.

Och där kan man också läsa om arbetet med att få fram fler parkeringsplatser.