Stockholm tar fram ny cykelplan.

Stockholms tjänstemän filar på en ny cykelplan för Stockholm, inte en dag försent. Det som gör mig extra glad är följande citat:

Fokus är arbetspendling och att förbättra framkomligheten för cyklisterna, säger Krister Isaksson som är cykeltrafikplanerare på Stockholms stads Trafikkontor till ABC.

Det verkar som om någon äntligen förstått skillnaden på cykel som fint helgutflyktsnöje (host Cykelfrämjandet host)och på cykeln som transportmedel. Dessutom verkar det också finnas en förståelse för att cyklister inte bryter mot reglerna för att de är onda, utan för att trafiken är felplanerad:

För det går att få stopp på rödsljuskörandet med enkla medel. På Götgatan söderut till exempel körde nästan hälften av cyklisterna mot rött – ända tills Trafikkontoret införde grön våg på trafiksignalerna mellan Folkungatan och Skanstullsbron. Nu är nästan all rödljuskörning borta.

Se inslaget på SVT (tillgängligt till 8 november 2011):