Stockholm startar Pilotplats Bil

Förra året sjösatte Stockholms kommun ”Pilotplats Cykel”, ett projekt som syftar till att förbättra för kommunens cyklister. Nu startar de även ”Pilotplats Bil”.

– Vi har jobbat stenhårt med cykelfrågor i flera år nu

säger Trafikkontorets trafikstrukturhandläggare Roffe Uitlaat.

– En av effekterna är att vi samlat på oss massor av viktig erfarenhet om hur man påverkar trafikströmmar och gör det bra för förarna, erfarenheter vi nu även vill låta bilisterna ta del av.

Han nämner som första exempel sommarens presidentbesök

– Vi märkte snabbt hur effektiv en betongsugga kan vara för att dirigera trafikanterna på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Framförallt märkte vi positiva effekter när vi lämnade kvar en del av dem. Det var som ett test kan man säga.

[![2013-09-10 16.31.20](/content/images/2013/09/2013-09-10-16.31.20.jpg)](/content/images/2013/09/2013-09-10-16.31.20.jpg)Inspiratör.
Pilotplats Bils första åtgärd blir nu att sätta upp betongsuggor på väl valda platser i stan.

– Först ut blir en sugga mitt i Hornsgatan. Vi tror mycket på att det kommer bidra till lägre partikelhalter på platsen och kanske också att några bilister upptäcker nya fina vägar i Stockholm. Det är ju lätt att bli hemmablind. Och för att säkerställa att ingen missar suggan, kommer den inte förses med reflexer.

Erfarenheter från arbetet med cyklingen visar nämligen att det gör att trafikanterna ser den. Man skärper sig helt enkelt lite extra när man vet att saker kan dyka upp plötsligt.

– Men det är klart, vi är inte så dumma att vi tror att betongsuggor löser alla problem. Även om de är trevliga att se på, måste vi också ha andra verktyg i vår ”verktygslåda”.

Ett viktigt mål med ”Pilotplats Bil” är att inspirera trafikanterna att sänka hastigheten. Det traditionella sättet har varit att använda vanliga skyltar med hastigheten skriven på. Men det tror inte längre kommunen räcker.

– Här har vi också viktiga lärdomar från cyklingen, hur man kan använda trafikljus för att dra ner på farten.

Normalt används ju trafikljus för att reglera vem som får köra, men enligt Roffe Uitlaat har man hittat nya användningsområden genom att titta på cyklisterna.

– Ja, vi märker till exempel att vi kan få ner farten rejält genom att låta cyklisterna trycka på en knapp för att få grönt. Särskilt väl fungerar det om vi sätter knappen en hygglig bit från själva vägbanan.

– Det kommer vi nu därför också införa för bilisterna på väl valda platser. Bilisterna stannar helt enkelt, kliver ur och trycker på knappen, och får sedan grönt. Det fungerar väldigt smidigt och ger dessutom lite ”vardagsmotion”.

Samtidigt kommer Trafikkontoret slå av en del slingor som känner av fordon. Det betyder helt enkelt att det aldrig blir grönt.

– Ett jätteeffektivt sätt att få ner farten har vi märkt bland cyklisterna. Man tvingar helt enkelt förarna att börja fatta medvetna beslut. Ska jag köra ändå? Kan jag? Vågar jag? Åker jag fast?

– Några väljer att försiktigt rulla förbi, andra väljer helt andra vägar. När man inför ett moment av osäkerhet så slutar folk tänka ”jag har rätt att köra”. Det fungerar väldigt fint.

[![I love you when you stop](/content/images/2012/02/2012-02-24-09.11.gif)](/content/images/2012/02/2012-02-24-09.11.gif)Snart med tryckknapp även för bilister
Det tredje projektet under våren är att införa körkort för bilister.

– Ja, vi tror starkt på att körkort leder till att folk blir slutar bryta mot lagarna och det vinner vi ju alla på, eller hur?

De flesta bilister har ju redan körkort och det är kommunen medvetna om säger Roffe Uitlaat.

– Ja, det krävs ju redan körkort för att köra bil, men vi undersöker nu möjligheterna för att införa en lokal trafikförordning där vi har ett ”Körkort-körkort”. Vi tänkte kalla det ”Stockholmskortet”, det kommer vara ”Stockholmsrött” och kommer till en början framförallt gälla på Essingeleden, för att få köra på framtidens Förbifart Stockholm och på några mindre gator i centrum. Vi hoppas sedan kunna utöka det.

Sista projektet är att minska trafiksepareringen

– Vi har märkt från cyklingen att stämningen blir bättre och farten lite lägre när man lägger cykelvägar bredvid gångvägar. Gemytet ökar också och när alla håller ungefär samma hastighet så får man chansen att umgås på ett helt annat sätt. Nu är det dags att också bjuda in motorfordonen! säger Roffe Uitlaat.

Första försöksträckan blir Stadsgårdsleden, där man helt flyttar ut gångtrafiken i körfälten.

– Det fina är att vi inte behöver ändra hastighetsbegränsningarna. Bilisterna ska ju redan visa hänsyn till omständigheterna, vilket alltså betyder att om ingen går där kan man köra 70.

Är det fotgängare så är det gånghastighet som gäller. Det kommer efter 1:a april betyda 6,5 km/h, något som visas med en särskilt skylt, också den i ”Stockholmsrött”, som sätts upp på vägarna.

– Vi kallar det ”Stockholmsfart”, det blir jättefint, säger Roffe Uitlaat.

Pilotplats Bils hemsida är inte uppe än, men den ska vara på gång.