Det verkar som att Stockholm Parkering kommer expandera sina cykelparkeringarplatser under 2016 och lite mer än fördubbla antalet platser, från åtta nu, till tjugo nästa år.

[![Foto: Stockholm Parkering](/content/images/2015/11/Cykelparkeringsbox.jpg)](/content/images/2015/11/Cykelparkeringsbox.jpg)Foto: Stockholm Parkering
De skriver [på sin hemsida](http://www.stockholmparkering.se/SitePages/Cykelparkering.aspx) (och är vi bara övercyniska gamla cyklistbloggare, men börjar det inte lite passiv-aggressivt?):

Enligt våra ägardirektiv som vi fått från Stockholms stads kommunfullmäktige ska vi:

  1. skapa fler cykelparkeringsplatser i anslutning till garage som en integrerad del i en mobilitetslösning

  2. ansvara för byggande och drift av stadens cykelgarage

  3. utveckla och pröva cykelparkeringsrätt i parkeringsförhyrningen

Under 2016 kommer vi inrätta cykelparkeringar i minst 12 nya anläggningar och då ha minst 20 anläggningar där vi erbjuder cykelparkeringar.

Vi skrev om det här redan 2012 – då hade Stockholm Parkering bara två cykelboxar. Läs också: Inför Cykelplan 2012: Cykelparkering på Södermalm och i Åkeshov

Nu säger Stockholm Parkering att de  har tre olika sorters parkeringsplatser – förutom lådan på bilden ovan också gratis cykelparkeringar och cykelparkering som erbjuds till de kunder som hyr en p-plats i garaget.

I skrivande stund går det inte att se hur många parkeringsplatser det faktiskt finns – kartan redovisar till exempel bara bilplatser. Det känns som att sajten inte riktigt hunnit med de ”ägardirektiv” som Stockholm Parkering alltså fått. De skriver också mycket riktigt:

Att anordna cykelparkeringar är en relativt ny uppgift för Stockholm Parkering. Därför har vi ännu ganska få cykelparkeringar.

Vi saknar förutom information om antal platser, också storlek på boxarna för den som kanske har en längre eller bredare lådcykel, information om vilken typ av lås som kan användas, om parkeringarna är kameraövervakade och så vidare. Gärna lite fler bilder på hur parkeringarna ser ut. Vad det verkar använder de dessutom samma typ av två-våningsställ som i parkeringshuset i Älvsjö – en typ som gör det svårt att låsa fast cykeln ordentligt. Det är också lite otydligt hur mycket boxarna kostar, det nämns i en bildtext, men den talar om  ”50-100 kronor per månad”, vilket ju är ett rätt stort spann.

Läs också: Polisen: Parkera inte vid tågstationer

[![Cykelparkering Sjöstan](/content/images/2015/11/Screen-Shot-11-03-15-at-07.29-PM.jpg)](/content/images/2015/11/Screen-Shot-11-03-15-at-07.29-PM.jpg)Just nu blir det inte så mycket tydligare än så här. Bilplatser bara.
För att det ska bli attraktivt för cyklister så tror vi det krävs lite mer. Det behövs tydlig och lätttillgänglig information och trygg miljö. [Jämför med Malmös Bike & Ridegarage.](https://www.cyklistbloggen.se/2014/02/annu-ett-supercykelgarage-till-malmo/) Vi hoppas det är på gång och applåderar den här början.

Är det någon av läsarna som hyrt en box och kan berätta hur det fungerar?

Malmös Bike  & Ride
Läs också: Malmö får lyxgarage i Hyllie