Solna drar fil tvärs över vägen - because why not

Vi har tidigare lärt oss att cykefält, till skillnad från cykelbanor, är att betrakta som vilken fil som helst på vägen. Enda skillnaden är att den, liksom till exempel bussfilen, är en fil reserverad för en viss typ av fordon. Det betyder att samma regler gäller för cyklister i cykelfält som alla andra fordon som kör på vägen.

(Läs mer: Svängande cykelfält – vem har väjningsplikt?)

Det har lett till den lite märkliga situationen på till exempel Vasagatan i Stockholm, där biltrafik som ska rakt fram, korsar ett cykelfält eftersom fältet svänger över vägen. De tvingas alltså i praktiken till ett körfältsbyte, trots att de kör rakt fram. Cyklister som kör diagonalt över vägen däremot kör i sin egen fil och gör alltså inget byte.

Vasagatan

Stockholms kommun har gjort tolkningen att det betyder att korsande trafik ska lämna företräde, i enlighet med Trafikförordningen.

Screen Shot 06-10-14 at 09.28 AM

Nu har Solna kommun tagit det hela ett steg längre. De har dragit cykelfältet över precis hela vägen.

Så här ser det ut:

Foto: Johan LundbergFoto: Johan Lundberg.

Som ni ser kommer cyklisterna uppifrån höger i bild och korsar hela vägbanan i sin fil. Passagen är alltså inte målad som cykelpassage eller som cykelöverfart (vägmarkering M16) utan som just cykelfält (vägmarkering M5). Cyklisterna gör alltså inget körfältsbyte, men korsar ändå en väg. Smart va?

Det här gör det lite rörigt juridiskt. Hade det varit cykelpassage eller cykelöverfart hade det varit hyggligt enkelt, om än inte glasklart. Vid cykelöverfarter har korsande trafik alltid väjningsplikt. Vid obevakade cykelpassager råder en slags dubbelt ansvar där korsande trafik ska se till att ”anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen”, samtidigt som cyklister ska ”sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”
(Läs mer: Nu införs väjningsplikt vid cykelöverfarter)

Cykelregler-006Cykelpassage med vägmarkeringar M16.

Men Solna valde alltså av någon anledning att låta en fil snirkla sig ut på diagonalen tvärs över vägen och sedan fortsätta som ett vanligt cykelfält.

Så, det spännande med Solnas lösning är att den alltså är en vanlig fil. Vilket borde betyda att korsande trafik ska lämna företräde – eftersom man får korsa körfält ”endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra”. Precis som på Vasagatan i Stockholm.

EDIT: Nej, enligt uppgift är det inte en utfart, utan bara en vanlig väg. Formellt borde alltså cykelfältet bara vara en fil ch all annan trafik korsar den.

För att göra det ytterligare lite mer komplicerat ser det ut som att cykelfältet kommer från en parkeringsplats – så förmodligen gäller också utfartsregeln, vilket skulle betyda att cykeltrafik på väg ut har väjningsplikt åt vänster. Men sedan är de rimligtvis ute på vägen i sin fil, som alltså går tvärs över gatan och därmed gäller vanliga filbytesregler.

Foto: Johan LundbergSamma väg från andra hållet. Foto: Johan Lundberg.

SAAB:en på bilden ovan är alltså i färd till att korsa ett körfält. Fast den är på väg rakt fram.

Allt det här är såklart ren teori. Bilföraren på bilden har ingen rimlig anledning att fundera över att hen är på väg att korsa en körfil. Färden går ju rakt längs en vanlig väg.

I verkligheten kommer cyklister få anpassa sig och se upp så de inte blir påkörda i en trafiksituation där någon hittat på lite på frihand. Det är inte tänkt att körfiler ska snirkla sig in över andra vägar på det här sättet.

Det man kan fråga sig är varför det här anses okej. Det är en lösning som gör det knepigt att förstå trafiken och svårt att samverka. Varför ingen redan på planeringsstadiet ställde sig frågan hur det här kunde vara en bra idé.

Och hur det påverkar trafikanters möjligheter att cykla och köra laglydigt. Och deras vilja att bry sig om att göra det.

Läs också Nollvisionen – och varför den är viktig att känna till för cyklister.