Södermalm testbänk för bättre cykelinfrastruktur 2014

cykelled_gotgatan_500

Enligt tidningen Södermalmsnytt kommer just Södermalm i Stockholm att bli utrymme för ett antal cykelrelaterade infrastrukturexperiment (säg detta snabbt fem gånger på rad) under 2014. Bland experimenten: borttagandet av två filer på Götgatan till förmån för cyklister och gångtrafikanter!

Enligt tidningen Södermalmsnytt kommer just Södermalm i Stockholm att bli en smältdegel eller testbänk för infrastruktur riktad mot cyklister och gångtrafikanter under 2014. Bland experimenten nämns framför allt borttagandet av två filer på Götgatan till förmån för cyklister och gångtrafikanter samt införandet av cykelgata på St: Paulsgatan.

gA--tgatan_lagad_500 Mer plats åt cyklisterna. Mellan Ringvägen och Folkungagatan ska Götgatan förändras.

Projektet, som enligt tidningen kallas ”Testplats cykel” ska dra igång under våren 2014 och det är Centerpartiet som vart pådrivande i processen. Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö säger att det börjar som ett försök som förhoppningsvis permanentas. Projektet kommer att genomföras i samarbete med forskare på Vinnova.

För en illustration på nedanstående förslag, klicka här.

Det här händer på Götgatan

Under våren ska gatuutrymmet på Götgatan omfördelas genom att två bilkörfält, ett i vardera riktningen, försvinner mellan Ringvägen och Folkungagatan. Gatuparkeringen flyttas ut och cykel- och gångvägen breddas.
I korsningen Ringvägen/Götgatan ska man också undersöka hur trafiksituationen ska kunna göra säkrare för högersvängande cyklister.

GA--tgatan-e1382354213595 Korsningen Götgatan/Ringvägen ska bli testbänk för säkrare högersvängar.

Det här händer på S:t Paulsgatan

En annan del i projektet är att göra S:t Paulsgatan till Cykelfartsgata, det vill säga att farten anpassas efter cyklisterna. Tydligen har försök med cykelfartsgator redan gjorts i Linköping och Göteborg med gott resultat.
Det blir inget förbud mot biltrafik men all trafik anpassas till cyklingen. Cyklister får företräde. Som en Götgatspuckel, fast där bilarna får anpassa sig efter cyklisterna.

Ett stort ”OBS” i frågan är att beslut ska tas innan årsskiftet, så mycket kan fortfarande hända. När vi frågade Per Ankersjö ifall detta var klubbat svarade han:

@Cyklistbloggen ja från stadens sida. Vi måste få med oss Vinnova också. Men vi har avsatt pengar och tror det.

— perankersjo (@perankersjo) October 19, 2013

Kostnaden för ”Testplats cykel” är budgeterad till 3 miljoner kronor, vilket i sammanhanget får beskrivas som billigt.

Christian och jag är förstås positiva, vi har efterlyst mer experimenterande tidigare. Även utländska gäster har tipsat om att göra billiga försök.

Håll tummar och tår för att vi får se Söder som yta för cykelexperiment. Vi har verkligen allt att vinna.

Och säg inte att det saknas plats.