Nu verkar semestrarna ta slut och vi fick svar från Trafikverkets utredare. Vi läste ju cykelbokslut för några veckor sedan och under rubriken "Ingen vet hur mycket säker cykelväg det finns." konstaterade vi att ingen vet egentligen någonting om hur Sveriges cykelvägar ser ut, är utformade eller hur säkra de är, helt enkelt eftersom den typen av data inte samlas någonstans.Vi konstaterade också att redan 2017 så fastslog cykelbokslutet att:

"Cykelvägars standarder kan variera längs med en och samma väg, eftersom olika väghållare ansvarar för olika sträckor. En gemensam klassificering av cykelnätet skulle i förlängningen kunna leda till att gemensamma och differentierade underhålls- och utformningskrav kan tas fram, och att standarden blir jämnare över vägarna."

Vilket är något vi tjatat om i många år: att Sverige måste införa tvingande defintioner av vad som krävs för att en sträcka ska få kallas "cykelväg".

Svaret vi fick är hoppfullt. Det här handlar visserligen inte om ett nationellt tvingande regelverk för hur cykelvägar ska utformas, men det verkar ändå vara ett steg på vägen. Så här skriver Trafikverkets utredare:

Under hösten kommer vi på Trafikverket och kommunerna att börja kategorisera utifrån arbetet som länkar till, vilket vi ser som del 1. Så handledningar och webbinarium hållas för kommunerna inför detta arbete nu under hösten.
Under 2021 kommer att titta på ”del 2” där ytterligare kriterier och funktionella krav för cykel kopplat till de olika kategorierna undersöks och kopplas på i kategorierna. Exempelvis kan det handla om kriterier för till exempel underhåll och utformning. Vi ser då även att det är viktigt att det finns en samsyn mellan alla kommuner och Trafikverket för att detta ska bli så bra som möjligt!

Nästa år verkar vi alltså kunna se åtminstone ett nationellt gemensamt sätt att mäta cykelvägar.

Från Stockholms cykelplan 2012. Kanske snart får en nationell motsvarighet

Det vore i så fall på tiden. Och kanske går de senare att bara överföra till ett nationellt regelverk som också styr vad som krävs för att få kalla något "en cykelväg".