Ja, rubriken är väl optimistisk i sammanhanget om man hoppas på att det ska gå att tillåta cyklister att cykla dubbelriktat på gator där biltrafiken har enkelriktat.

Men, som av en slump ligger det faktiskt just nu en motion om detta i Trafikutskottet.

Motionen heter "Enkla åtgärder och regelförenklingar för ökad cykling" och är författad av Emma Berginger och Lorentz Tovatt, båda (MP). De har en hel lista på grejor de vill ändra på, men punkt tre är den som är aktuell här:

3. Cykling mot enkelriktat
För en cyklist underlättar det mycket om man kan välja en så gen väg som möjligt. Cykeltrafiken kräver inte särskilt mycket yta i bredd och därför är det i många fall logiskt att låta cykeltrafiken vara dubbelriktad även på gator som för biltrafiken är enkelriktad. Många kommuner har på olika sätt löst detta genom tilläggsskyltning exempelvis på det sätt som Stockholm stad har skyltat. Men länsstyrelsen har våren 2019 beslutat att skyltningen strider mot regelverket för trafikskyltar. Det har därmed blivit nödvändigt med ett nationellt förtydligande som möjliggör för kommuner att fortsätta medge undantag för att cyklister ska kunna färdas i båda riktningarna på enkelriktade gator.

Motionen tas upp i riksdagen den 22 april. Så om du håller med och vill vara lite amerikansk och ringa din kongressledamot, eller riksdagsledamot i Sverige, så är det väl nu det ska ske.

En gissning är dock att motionen traditionsenligt avslås.  

För den som vill plöja alla cykelrelaterade motioner som ska tas upp i april, så finns hela listan här. Och ja, här hittar vi också klassikern, obligatorisk hjälmlag.