Smittrafik ett problem på Hornsgatan

Jag fick precis ännu ett förtydligande från Stockholms stad om avspärrningen vid Götgatan/Hornsgatan, som vi skrivit om tidigare.

Det handlar alltså om rödljusen där, som cyklisterna upplever låter dem stå och glo i onödan, samtidigt som enstaka bilar har grönt i evigheter. Så här ligger det till:

Extra kort version:

Cyklister får längre gröntid om det inte kommer några bussar, men eftersom några bilister bryter mot förbudet och kör där ändå, så tvingas cyklister (och gående) stå och vänta extra lång tid. Det gör att köerna bland cyklister och fotgängare växer sig extra långa.

Längre version:

Bilar längst gröntid, 30 sekunder, cyklar har 15. Cyklisterna kan få lika lång tid som bilarna, förutsatt att det inte kommer någon trafik från Hornsgatan. Det ska inte vara några problem eftersom bara bussar får köra där, men alla respekterar inte det. Tydligen är det ett så stort problem att kommunen flera gånger bett polis stå på platsen.

Screen Shot 03-14-14 at 08.53 AMSmitförare ett problem

EDIT: Hösten 2014 är det alltid trafik där:

Så här skriver Stockholms Stad i sitt svar:

Trafiksignalerna vid Södermalmstorg är i huvudsak tidsstyrda. Detektorerna har tagits bort under tiden som arbetena på platsen pågår. Signalerna har nu 4 istället för, som tidigare, 3 lägen. Nu finns bara ett körfält för bil/busstrafik som kör i skytteltrafik på det begränsade utrymmet. I signalernas huvudläge har gångtrafikanterna och cyklisterna lika lång gröntid som tidigare.

Vi måste se till att det inte finns bilar/bussar som blockerar utfarten för bussarna mot Hornsgatan och det innebär tidsförluster i systemet.

Bussar som kommer ut från torget mot Hornsgatan har 8 sekunders gröntid. Bilar som kommer från Skeppsbron har 30 sek gröntid.

Bussar från Hornsgatan har 7 sekunders gröntid.

Cyklister och gående har 15 sekunders gröntid plus 5 sekunder blink/gult.

I slutet av Hornsgatan sitter en radar som känner av om det kommer trafik från Hornsgatan (alltså bussar eftersom bilarna inte får köra där). Om det inte finns några bussar så förlängs gröntiden för gående och cyklister till 30 sekunder. Tyvärr förekommer det en hel del smittrafik bestående av bilister som egentligen inte får köra ner från Hornsgatan. Radarn kan inte skilja på bil och buss och ger grönt till smittrafiken. Det sker tyvärr på bekostnad av gröntiden för cyklister/gångtrafikanter.

Vi har vid ett flertal tillfällen haft hjälp av polisen att bevaka korsningen för att stävja smittrafiken men de kan dessvärre inte stå där hela tiden.

Så sammanfattningsvis, cyklister får längre tid om det inte kommer några bussar, men eftersom några bilister bryter mot förbudet och kör där ändå, så tvingas cyklister (och gående) stå och vänta ändå.

Vilket alltså bidrar till att fotgängare och cyklister tycker det känns meningslöst att stå och glo när bara enstaka tjuvåkande bilist passerar.

Läs bakgrunden: Fortfarande rött lika länge vid Slussen