ProjektSlussen svarade på vårt inlägg från igår:

Det finns inte mer yta och det kan tyckas öde vissa tider. Vi påminner därför att bilderna vi visade togs under morgonrusningen, vilket rimligtvis borde falla under "högtrafik".

Tittar man noga ser man att det är i princip tomt i bägge riktningar. Enda trafiken är de få bilar som stannat vid trafikljuset:

Vi slänger in den här också, alltså Stockholms Stads framkomlighetsstrategi sedan typ 2012. Mest prioriterade överst: