Uppdaterat: Någon dag efter den här posten var det nya cykelfältet bortfräst. Lysande.

Slussen bortfräst

Fram tills häromdagen har omledningen vid Slussen varit helt okej. Man har fått samsas med övrig fordonstrafik på 30-sträckan och det har gått alldeles utmärkt. Men plötsligt var där vita cykelfält målade.

[![Slussen feb 2016](/content/images/2016/02/Slussen-feb-2016-1024x576.jpg)](/content/images/2016/02/Slussen-feb-2016.jpg)VARNING FÖR CYKLISTER SOM PLÖTSLIGT VÄJER FÖR VARNINGSSKYLT!
Så här är det tänkt att man ska cykla nu (före/efter):

För varför cykla ute på den helt tomma, raka, enorma 30-vägbanan med trafikljus som reagerar automatiskt, när man kan cykla tätt, tätt mot betongmuren, undvika två skyltar varav en varnar för en själv, skumpa upp på trottoaren och cykla rätt in i en busshållplats, hoppas på att ingen står och väntar eller är på väg och kliver av, bända sig förbi betongsuggan (ja, jag fick trycka till för att komma förbi), trycka på en knapp och sedan göra en 80graders sväng runt en järnstolpe?

Varför lägga pengar på att måla ett cykelfält som gör det svårare, farligare, mindre framkomligt och ökar risken för konflikter?

Och nere på Skeppsbron är det trängre än någonsin. Trots att det råder motorfordontrafik förbjuden. Så trångt faktiskt att man som cyklist prejas ut bland parkeringsplatserna eftersom biltrafiken tar det generösa cykelfältet:

Slussen feb 2016 Slussen feb 2016

Men cykeltrafiken är prioriterad i bygget av Nya Slussen. Självklart.