Slussen - där cyklister och fotgängare trycks ihop i en enda massa

Slussen - där cyklister och fotgängare trycks ihop i en enda massa

Det här är östra sidan av Slussen just nu. En plats där cyklister  kommer i dubbla led i nedförsbacke, samtidigt som cyklister kommer i flerdubbla led från västra sidan. Samtidigt som fotgängare kommer från samtliga riktningar.

Och alla möts de i en enda korsning, med ett enda övergångsställe i mitten.

Så här såg det ut i veckan:

Gissa hur det känns att bli stående mitt ute i vägbanan när motortrafiken får grönt. Gissa hur det känns som fotgängare att ge sig rätt in i krysset där hundratals cyklister möts. Gissa om det blir lugnt och stilla, eller om det leder till otrygghet och konflikter.

Det funkar ju inte. Visst, det pågår ett av Stockholms största vägarbeten här. Men gissa om man hade gjort på samma sätt med motortrafik, liksom tagit så många trafikflöden som möjligt, med flera olika trafikantslag och målmedvetet lett in dem i samma smala oreglerade korsning. Det gör man ju inte. Det minsta man gör är att göra det signalreglerat.

Men istället så skapas mer argt trafikklimat, mer otrygga trafikanter. Och bredvid rullar biltrafiken själva på egen bred och rak väg. Med trafikljus där så behövs.