Även Trafikverket gör som Stockholms Stad - och skyltar förbud med undtantag.

Även Trafikverket gör som Stockholms Stad - och skyltar förbud med undtantag.

Förra veckan skrev vi lite om att Länsstyrelsen vill stoppa Stockholms Stads omskyltning av enkelriktade gator. Stockholm vill göra det möjligt för cyklister att cykla i bägge riktningar och skyltade därför med "Infart förbjuden för alla fordon" (C1) och tilläggstavla "Gäller ej cykel".

Men det tyckte Länsstyrelsen inte om. Ett av skälen både Länsstyrelsen och remissinstansen Polismyndigheten anförde var att det gick emot Trafikverkets riktlinjer:

Polisen skrev i sitt remissyttrande:

Att dessutom urholka respekten för C1 tycker vi inte heller är bra. ’Enkelriktat’ skall vara ’Enkelriktat’ punkt. Vidare står det ju i trafikverkets riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken att ’Märket (C1) bör inte användas med tilläggstavlor’.”

Något Länsstyrelsen alltså höll med om. Respekten för C1 måste bevaras.

En av de intressanta grejorna med att ha en blogg är att man får rätt mycket feedback från läsare. En sådan var från twitteranvändaren "Tranebergsbron" som hittade det här på Trafikverkets område på Lovön:

Foto: Tranebergsbron/Twitter

Här har vi alltså precis den kombination som Stockholms Stad använde, alltså C1+tilläggstavla.

Vilket alltså skulle innebära att inte ens Trafikverket själva följer sina egna riktlinjer (som alltså inte säger att tilläggsskylt inte får användas, utan inte bör användas).

Vi har hört av oss till Trafikverket för att kolla hur de tänkt just här. Men kanske har de haft samma upplevelse som Stockholms stad, att om man istället använder märke C3 "Förbud mot trafik med motorfordon", så ignoreras det av många bilister. Vi återkommer så fort vi får svar från dem.

Vilket raskt för oss in på kollektivtrafiken i Stockholm, SL. Som vi skrev förra veckan har de följt Stockholms exempel och börjat skylta om sina spårområden. Från märke C3, till märke C1 med tilläggstavla:

C3 blir C1
Snart omskyltat

Vi kollade med SL:s presstjänst och det visade sig vara av samma skäl som kommunen:

Vi har haft problem med att bilar kört på tvärbanespåren i Sjöstan. När sedan gatuspåren tar slut, eller rättare sagt övergår i spår som ligger på egen banvall (alltså inte i belagd väg), blir de stående och kommer ingen vart, vilket hindrar spårvagnen. Detta hände oftare på vintern när marken var täckt med snö och man inte kunde se var vägbeläggningen tog slut.

Tvärbaneprojektet satte då upp "Förbjud mot motortrafik".

Detta begrep inte bilisterna och fortsatte att köra in på spåren.
Då satte Arriva (som kör Tvärbanan) upp provisoriska skyltar ”Förbjuden infart”, med tillägg ”Stopp! Spårområde..” på en kon med tillhörande lampa. Alltså det som man ser på bilden du skickat. Det tog skruv och bilkörandet minskade radikalt.

Det är alltså fler som haft samma problem med biltrafik som Stockholms Stad.

Och här vid Kållered utanför Mölndal:

Gäller ej personal dårå. Foto: Gbgcyklaren

Så, det här med att använda C1+tilläggskylt är alltså vanligare än man tror, till ingens förtret. Det var först när det kom cykel med i bilden som det hände något.

Vi noterar förresten också att även märke C2: "Förbud mot trafik med fordon" används med tilläggstavlor:

Också med tilläggstavla

Inte heller där är det lika viktigt att "Förbud mot trafik med fordon" verkligen betyder "Förbud mot trafik med fordon", på tal om att "urholka respekten för C1". Det finns en lång tradition i Sverige av att inte alla förbudsskyltar omfattar alla trafikanter.

Så det känns som att det är någon annanstans skon klämmer.

EDIT: Och i Lund används faktiskt C2 som undantag för både behörig trafik och cykel:

Skylt i Lund