1AED978E-2D28-4EB9-BCD3-815F70974823

På viadukten över väg 73 strax söder om Stockholm visar entreprenören fin taktkänsla i skyltplacering. Suck.