I går skrev vi om KAK, Kungliga Automobilklubben, som oroade sig om cyklisters regelkunskap och regelefterlevnad. De tog avstamp i VTIs undersökning och drog en lans på för trafikutbildning för alla på SVT Opinion:

Den starkast bidragande orsaken till att cyklisterna bryter mot reglerna var dock att man helt enkelt struntar i dem. Detta är naturligtvis ingen hållbar situation.

Nej, vi håller ju med om att det är dumt att strunta i trafikreglerna. För att minska okunskapen så föreslår KAK bättre trafikutbildning i skolan – något vi är för.

Viktigt att ha fokus på samspel i trafiken.

Antalet resor och transporter växer i Sverige. Samtidigt blir vi mer urbaniserade och fler människor ska samsas på mindre ytor.

Detta ställer krav på att samspelet fungerar, vilket kanske blir extra tydligt i trafiken.

Yes, samspelet måste fungera. Då måste folk inte bara känna till reglerna, utan också få en rimlig chans att kunna förstå dem (läs också: regelröra).

Samspel kräver flera parter, en part kan inte samspela själv. Därför skulle vi vilja bolla tillbaks lite – vad händer om trafikanter trots omfattande trafikutbildning, körkortsinnehav alltså, ändå skiter i reglerna?

Frågan aktualiserades i somras av VTI och deras forskare Sonja Forward, alltså samma forskare som var inblandad i cykelstudien:

Läs hela hos Pressreader

”Det kan vara att köra för fort eller mot rött ljus. Studier som Sonja Forward på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gjort visar att en femtedel av alla bilister begår regelbrott – inte av misstag utan helt medvetet.”

– De 20 procenten är en minoritet av alla som kör i trafiken men det är de som kör på ett omdömeslöst sätt som orsakar mest skada i trafiken, säger Sonja Forward som forskar om bilisters attityder och beteenden.

Och vi gjorde en snabb koll. VTI:s undersökning är inte den enda som tyder på att bilister i rätt stor utsträckning bryter mot trafikreglerna. Ett axplock:

”En ny studie visar att majoriteten av landets bilförare kör för fort på 40-vägar, och det är inte mycket bättre på andra vägsträckor”

”9 av 10 svenskar är fartsyndare. Det visar en ny undersökning, som även visar att 46 procent av förarna regelmässigt kör för fort – och att stockholmarna är värst”


”Nästan varannan bilist kör för fort utanför skolor, visar en undersökning från Motormännen.”

”Nästan 8 av 10 svenskar bryter mot trafikregler”

”70 procent av tung yrkestrafik kör för fort”

Det här är ju ett jätteproblem. För oskyddade trafikanter som till exempel cyklister kan det handla om liv eller död. Om att få komma hem hel och ren till sin familj, eller inte komma hem alls.

Och körkortsutbildning verkar inte vara en garant för trafikefterlevnad. Något annat måste alltså till.

Eller för att travestera KAK: Vi kan inte ha att välutbildade skyddade trafikanter struntar i trafikreglerna. För att samspela krävs att alla hjälper till.

Inte bara cyklisterna.