Hur man upphäver väjningsplikten vid cykelöverfarter

Hur man upphäver väjningsplikten vid cykelöverfarter

När vi läst hovrättsdomen har vi bara fokuserat på statusen av själva korsningen - alltså "cykelpassage eller ej?". Vi tyckte ju det var en rätt tydligt obruten cykelbana.

Men om vi hoppar över det så har hovrätten gjort ytterligare en sak: de har närmare specificerat vad regeln om väjningsplikt vid sväng över cykelpassage innebär. Det finns ju en luddighet i det här som vi skrivit om tidigare:

Ur hovrättens dom

Lagtexten säger alltså att:

En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera.

Hovrätten utgår i sin dom från att cyklisten befann sig minst sexton meter från korsningen. Det, säger den, är för långt bort för att kunna sägas vara "ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen".

Ur hovrättens dom

Vi lämnar därmed den aktuella situationen och tittar istället på en annan typ av korsning för cyklister: cykelöverfarten. Och nu gäller det alltså inte bara "sväng över", utan all trafik.

På en cykelöverfart har korsande trafik väjningsplikt. Hade cykelbanan i Göteborg varit en cykelöverfart hade alltså lastbilen haft väjningsplikt. Eller? Nej, det är inte (längre) säkert.

Läser man lagtexten för cykelöverfart så är den nämligen formulerad på samma sätt som för cykelpassage:

(3 kap 61a§):
Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Förordning (2014:1035).

Det finns ingen anledning att tro att hovrätten skulle bedömt "ute på eller just ska färdas ut på"-formuleringen på annat sätt för cykelöverfart än cykelpassage.

Det betyder att är man för långt från en cykelöverfart så råder ingen väjningsplikt för korsande trafik. Här kan vara värt att notera att i "vanlig" trafik finns inte den här begränsningen. Tittar man på högerregeln så säger den bara att fordon som kommer från vänster har väjningsplikt mot det som kommer från höger. Det spelar alltså ingen roll om fordon från höger "är ute i eller just ska färdas ut i korsningen".

Av någon anledning ville lagstiftaren inte ha samma tydlighet för cykeltrafiken, utan även här kände man behov av specialregler.

Nu gräver vi oss ännu lite djupare i vad en "cykelöverfart" innebär. Vi läser i Förordning för vägtrafikdefinitioner:

En del av en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke. Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Så, fordon som passerar en cykelöverfart får inte färdas med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Det är kanske inte så svårt att förstå varför - lägre hastighet ger högre säkerhet. 30 kilometer i timmen är samma hastighetsbegränsning vi har utanför skolor och där barn leker. Så, vi utgår från att den hastigheten i lagstiftarens ögon anses okej över cykelöverfarter. Nu tar vi fram mattestickan och räknar ut, hur långt tid tar det att färdas sexton meter om man färdas i 30 kilometer i timmen? Det vill säga, hur långt bort från cykelöverfarten är en cyklist som alltså är så långt bort att väjningsplikten enligt hovrätten i Göteborg inte gäller? Två sekunder.

Två sekunder. Det är jäklar i mig inte långt. Men alltså tillräckligt långt för att upphäva väjningsplikten för korsande trafik.

Det här gör såklart det luddigare och svårare för enskilda trafikanter, och därmed, menar vi, ökar risken för de oskyddade trafikanterna - cyklisterna. Och det är de som utsätts för risken, ingen annan.

Det här gör ju dessutom den här typen av trafikmål oerhört svåra att döma. Och svårt för trafikant att i en eventuell rättegång få rätt. "Exakt hur långt från cykelpassagen/cykelöverfarten befann du dig? Var det fem, tio eller femton meter?".

Och tänk om man hade haft samma princip i resten av trafiken? "Nej, högerregeln gällde inte för du var sexton meter från korsningen"?

Vi tycker såklart det här är rätt märkligt. Det rimliga vore samma system för väjningsplikt här som i vanlig trafik. Det vill säga att regeln skulle säga:

Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som närmar sig eller är ute på cykelöverfarten.

Eller ännu hellre, att vi slutar skriva specialregler för cykeltrafiken helt och låter vanliga trafikregler gälla. Då vet alla vad som gäller.