Vi var ju lite kritiska till en omledning på Strandvägen tidigare i höstas. Nu har Anna Palmér från entreprenören, Skanska Spårväg, hört av sig till oss. Så här skriver hon:

Hej Cykelbloggen.

Va roligt att ni uppmärksammat vårt bygge.

På strandvägen är det förberett för er att cykla på andra sidan gatan än i filmen. Vi ber om ursäkt om vi inte hann leda om er tillräckligt noga till andra sidan gatan så att det var det naturligaste för er att cykla där.

Vi har byggt färdigt vår trafikavstängning och hoppas det är tydligare nu.

Som svar på er film har vi gjort en film om hur man bör cykla förbi vårt arbetsområde. Vi på Skanska har förberett en skyddad cykelbana för er då vi arbetar efter vår säkerhetspolicy, ”Vi arbetar säkert, eller inte alls”. Detta vill vi såklart även ge er, så ni kan ”Cykla säkert, eller inte alls”.

Ha en bra dag!

Cykla lugnt.

Och mycket riktigt, de gjorde en svarsfilm ftw:

Skanska Spårväg Citys svar till Cykelbloggen from Anna Palmér on Vimeo.

Vi testcyklade i morse och det fungerade utmärkt. Det man ska vara försiktig med är i utfarterna till de två tvärgatorna – korsande trafik har väjningsplikt, med hajtänder och allt, men risken är att framförallt biltrafiken som kommer därifrån bara tittar åt vänster och inte förväntar sig cyklister också från höger.

Det blir visserligen lite slalom, men vägarbeten är vägarbeten. Det blir meck och det får man som trafikant hacka i sig.

I övrigt, lysande.