Jag tänkte försöka dra ett streck i diskussionen kring det DN’s Viktor Bart-Krohn idag kallar ”cyklistrazzian”. I går fick jag frågan på Twitter varför jag tycker att cyklister ska slippa kontrolleras av polisen som alla andra trafikanter.

Det tycker jag såklart inte. Tvärtom tycker jag det är bra att cyklister behandlas som vilket trafikslag som helst, det är själva poängen. Men trafikklimatet i Stockholm är redan hårt och det behöver inte bli hårdare. När alla cyklister buntas ihop i en grupp och tillskrivs generella beteenden, så bidrar det till att öka polariseringen och göra trafikklimatet hårdare och det tror jag inte någon vill.

Jag tycker Jon Jogensjö sammanfattar det rätt bra på Trafikpolisens Facebooksida:

Instämmer att många cyklister har för små säkerhetsmarginaler, men kanske bättre att ha gemensam kampanj riktat till alla trafikanter. Det är inte fordonstypen som styr valet av farliga beteenden. Bättre att få individen att förstå hur lagen är skriven, ofta är samma individ trafikant i flera olika trafikslag. Att generaliserande tillskriva hela grupper egenskaper ökar konflikt mellan trafikanter, och minskar samspelet i trafiken.

Jag fick också välriktad kritik mot att jag skrev ”Stockholmspolisen” istället för ”Trafikpolisen” i förra inläggets rubrik. Rätt ska vara rätt, så jag ändrade rubriken.

Några skrev också att vi borde belysa cyklisthatet inom polisen. Jag tror inte polisen hatar cyklister. Jag tror däremot att kunskapen om villkoren för cyklister i Stockholm varierar inom polisen. Vi har tex lyft upp att både Södermalmspolisen och Söderortspolisen börjat ge uttryck för en större förståelse, samtidigt som tex Trafikpolisens nystartade Facebooksida väl var sådär lyckad igår. Det varierar helt enkelt inom poliskåren.

[![3608186420_62c3d740fc_b](/content/images/2013/03/3608186420_62c3d740fc_b.jpg)](/content/images/2013/03/3608186420_62c3d740fc_b.jpg)We like cyclists som much, we became ones ourselves! Foto: ”[Bicycle police](http://www.flickr.com/photos/icma/3608186420/)” ICMA Photos CC BY-SA 2.0
 

Några har också föreslagit att polisen i stan skulle ta efter sina kollegor i Göteborg och börja cykelpatrullera i större utsträckning. Det tror jag också är en alldeles lysande idé.

Under tiden skiner solen, vägarna är torra och sommaren är på gång. Det är bara att le och vinka!