Götgatan norrgående strax vid 08.20 på tisdagsmorgonen.