Så. Mycket. Plats

[![Så. Mycket. Plats.](/content/images/2013/09/Så-mycket-plats.png)](/content/images/2013/09/Så-mycket-plats.png)Så. Mycket. Plats.