Efter senaste dagens besöksstorm har jag gjort en djup- och kvalitetsanalys av begreppet ”pendlingsscyklist”. Utifrån det står det klart att det här är bilden Stockholms bilister har av pendlingscyklisterna:

http://youtu.be/OqdeXEteVH0

Själv har jag alltid utgått från att de vita strecken de målar i vägbanan är den snitslade bana man ska hålla sig i som cyklist. Vi får jobba lite på varumärket tror jag.