Så här kan en "tunnelbanekarta" för cyklister i Stockholm se ut

För några veckor sedan efterlyste vi en ”tunnelbanekarta” över Stockholms cykelvägar. Nu visade det sig att Johan Tingsvall redan gjort en. Så här ser den ut:

[![Tunnelbanekarta. Ilustration: Johan Tingsvall](/content/images/2015/07/ZjvyShdsV_bAGBmyDyKeJWaG0FVf3_w5u1OiL96AUwURXaTwFwZduTCubbtVH48Q0XiP0S6SAlTqJTow1886-h825-1024x725.jpg)](/content/images/2015/07/ZjvyShdsV_bAGBmyDyKeJWaG0FVf3_w5u1OiL96AUwURXaTwFwZduTCubbtVH48Q0XiP0S6SAlTqJTow1886-h825.jpg)Tunnelbanekarta. Ilustration: Johan Tingsvall
[Han inbjuder också alla som är duktiga](https://www.cyklistbloggen.se/2015/07/hjalp-sara-att-gora-en-karta-over-riktigt-bra-cykelstrak-i-stockholm/#comment-2150593104) och känner sig hågade att hjälpa till att förbättra den:

My design skills are obviously limited and the map wasn’t originally intended as something i would be sharing (apart from with a limited number of visiting friends that is), but if anyone wants to make changes to it to make it more ”publishable” or expand the map beyond the city center, feel free to download the original file here:

Och här är originalfilen (Google Drive-länk).