Vy från norr. Bild: Cedervall arkitekter

I början på året skrev vi om Tallkrogens nya ishall och att cyklisterna skulle få cykla runt hela kolossen. Men se, undrens tid är inte förbi!

I januari skrev vi om den nya ishallen i Tallkrogen söder om Stockholm (läs också: Att dra förbi en ishall. På planskisserna fanns inte ens cykelbanan med (läs också Först stolpar, nu en ishall i cykelbanan, men när de kom på plats hamnade cyklisterna, tyvärr som vanligt, på undantag.

Eftersom jag cyklar förbi platsen där det ska byggas varje dag grunnade jag på ifall inte en annan sträckning av cykelbanan skulle kunna fungerat. Så här såg min – ytterst amatörmässiga – skiss ut:

![Cykelvägen kan istället dras längs med Nynäsvägens ramp. Rakt och fint. Och billigt.](/content/images/2015/01/ishallen_ny-cykelvag.jpg)Cykelvägen kan istället dras längs med Nynäsvägens ramp. Rakt och fint. Och billigt.
Jag var uppenbarligen inte den enda som ritade på den lösningen (tur är väl det!) och när Trafikkontorets förslag till beslut kom i förra veckan föreslogs den här lösningen:
[![Vy från norr. Bild: Cedervall arkitekter](/content/images/2015/08/Vy-m-söder-500x236.png)](/content/images/2015/08/Vy-m-söder.png)Vy från norr. Bild: Cedervall arkitekter
[![Vy från söder Bild: Cedervall arkitekter](/content/images/2015/08/Vy-m-norr-500x235.png)](/content/images/2015/08/Vy-m-norr.png)Vy från söder. Bild: Cedervall arkitekter
De drar alltså cykelvägen förbi ishallens framsida!

Trafikkontoret jämförde fyra olika dragningar. Du kan läsa om dem alla i förslaget till inriktningsbeslut.

Förslaget på bilderna – det som Trafikkontoret alltså förordar, presenteras i slutsatsen så här:

Trafikkontoret förordar alternativ C. Detta innebär en rakare och
genare sträckning än idag. Gång- och cykelvägen uppnår
cykelplanens bredd och standard och blir därtill tillgänglig och mer
framkomlig. Eftersom stråket går under en brokonstruktion blir
sikten ändå förhållandevis god och stråket angör direkt till
Bandyhallen.

Den här lösningen innebär dock fortfarande att infarten för biltrafik till hallen korsar cykelbanan. Skulle Trafikkontoret då göra denna passage till cykelöverfart så att cyklisterna får företräde, så vore denna lösning riktigt bra ur cykelsynpunkt.

Så här har vi alltså en helt ny byggnad med tillhörande ny infrastruktur, där cykelvägen dessutom blir cirka 100 meter kortare än dagens lösning.
Det går alltså att bygga rätt för cykel på en gång. Se och lär, övriga kommuner!