Röster från Runda vägen

I början av sommaren, när det inte var hundra grader varmt ute, skrev vi om hur det regionala cykelstråket som länkar ihop söderort med västerort saknar en länk, längs Runda vägen i Bromma. Den skulle ha åtgärdats innan sommaren och skyltarna var redan uppsatta:

![Foto: Jon Jogensjö](https:/Foto: Jon JogensjöFoto: Jon Jogensjö.

Som ni ser pekar den svarta cykelvägvisaren rakt in på den enkelriktade vägen. De skyltarna skulle ha tagits bort och ett cykelfält målats på höger sida. Men det är alltså fortfarande enkelriktat efter vägskylten.

Vi kollade med kommunen och fick svaret att man avvaktar ombyggandet eftersom boende längs sträckan haft synpunkter på cykelfältet. Tanken är att ha samråd med dem i höst och sedan förhoppningsvis fortsätta arbetet.

Ett rimligt tillvägagångssätt tycker vi.

För er som inte cyklar regelbundet i Bromma så ser det ut så här. Det röda är alltså den saknade sträckan, där det är enkelriktat:

[Screen Shot 07-25-14 at 06.Screen Shot 07-25-14 at 06.37 PM

Som det är idag cyklar tydligen folk där ändå, skylten verkade ju okeja det och det finns inte så många alternativa vägar. Men de boende är alltså inte nöjda med hur kommunen planerat sträckan.

Jag bestämde mig för att försöka förstå varför och bad därför att få ta del av de klagomål som gjorts.

Några få klagomål handlade om att det kommer bli svårare att parkera när ena sidan av gatan får stoppförbud i cykelfältet. Men de huvudsakliga invändningarna handlade om trafiksäkerhet.

Vägen är smal och häckarna är höga i svängen. Det finns trottoar på ena sidan, men andra sidan, den som alltså ska få ett cykelfält, är utan. Så här ser det ut:

En skribent pekar på att cyklister istället kan ta Terassvägen ner till Alviksvägen, en något längre sträcka, men fullt cykelbar. Problemet med den lösningen är att Terassvägen är enkelriktad åt andra hållet, betydlig längre än Runda vägen vilket skulle innebära att man antingen måste göra samma lösning där, eller bygga ett regionalt cykelstråk med två olika färdvägar beroende på i vilken riktning man är på väg.

[Alternativ sträckning för cAlternativ sträckning för cykelstråketAlternativ sträckning för cykelstråket.

De huvudsakliga invändningarna handlar dock om att det kan bli farligt för de boende på Runda vägen när de ska gå och köra till och från sina hus, eftersom de då hamnar mitt i cykelfältet. Med höga häckar och växtlighet på tomterna och därmed skymd sikt, utgör det en trafikfara. Man kliver helt enkelt ut i vägbanan.

En av brevskrivarna menar att cyklister i nerförsbacken ”kan lätt komma upp i en hastighet av 60 km/h eller mer”.

Kommunen svarar det med att påpeka att:

Tidigare klev boende direkt ut i körbanan vilket inte heller kan anses vara en trafiksäker lösning för barn och boende, snarare sämre. Både cyklister och backande fordonsförare bör vara försiktiga och medvetna om trafiksituationen vilken inte skiljer sig mot flertalet andra platser i staden. Häckar bör hållas efter för att uppnå bättre sikt vid in-och utfarter till fastigheterna. Angående sophämtning, ambulanser m.m. anser kontoret att framkomligheten inte kommer att försämras mot dagens situation. Idag står bilar parkerade längs hela den västra sidan vilket innebär en lika smal körbana som med ett anlagt cykelfält.

Jag tycker det är en rimlig invändning från kommunen. Som det ser ut idag kliver man alltså rätt ut i vägbanan, eftersom trottoar saknas. Att lägga ett cykelfält innebär egentligen bara att den delen av vägen reserveras för cyklister.

Det som kan vara problematiskt är om man är van vid att trafiken bara kommer från ett håll, eftersom gatan idag är enkelriktad, men det bör ju bara gälla under en övergångsperiod.

När nu gatan öppnas för cykeltrafik från andra hållet måste man alltså titta åt båda hållen innan man kliver ut i vägen. En boende hävdar dock att som det är idag så håller bilarna till höger på den smala vägen, mot trottarsidan, vilket är säkrare än när cykelfältet går precis förbi utfarterna.

En av brevskrivarna lyfter fram att trottoaren som finns på ena sidan är förhållandevis bred hela vägen. Det borde alltså gå att halvera den och därmed kunna ha, smalare, trottoar på bägge sidorna av vägen.

Om det stämmer för hela sträckan, alltså att det går att minska trottoarens bredd, tycker jag det låter helt rimligt och då bör ju alla vara nöjda. Om man lägger trottoar på bägge sidor så får cyklisterna får sin viktiga länk och de boende får en trafiksäker väg. De enda som kan vara missnöjda är de som tidigare haft gratis parkering där cykelfältet dras.