Dagens DN har en lång artikel signerad motorjournalisten Jacques Wallner som handlar om att antalet cyklister som dödades ökade kraftigt förra året.

Men innan allt olyckskorpande: Jag har cykelpendlat i Stockholms City året runt sedan 2004 och bara varit med om en enda olycka – som berodde på att en bilist inte kollade innan hen öppnade bildörren. Det är inte livsfarligt att cykla.

Innehållet i DN:s artikel är inget nytt för de av er som följt Cyklistbloggen, det är en rätt grund analys som presenteras.

[![Vasagatan](/content/images/2014/01/Vasagatan.jpg)](/content/images/2014/01/Vasagatan.jpg)Trygg trafikmiljö i Stockholm 2015
Lite ”bättre cykelvägar”, lite ”separera trafikslag”, inget ”tänk cyklist när du kör bil”, och rätt mycket ”använd hjälm”. I huvudsak rätt vettiga synpunkter, möjligtvis med undantag för att vi tvivlar på att hjälm (som vi båda använder) är det universalmedel mot olyckor det ofta framställs som.

Att olyckorna ökar sägs också som en truism, och det är nog något vi på Cyklistbloggen också gjort oss skyldiga till. Men jag ska allvarligt säga att jag inte vet om det stämmer. Det som visat sig när de två-tre större undersökningarna kom (VTI, MSB och i viss mån Trafikverket – sök på bloggen så nämns de rätt ofta) är att statistiken varit missvisande. Det kan alltså lika gärna handla om att antalet olyckor är i huvudsak konstant, men att man nu faktiskt börjat hitta sätt att mäta dem.

11083956_10205462869986378_8899065551994739378_o

Jag är osäker på vilket som stämmer, så så fritidsblogg vi är får vi nog återkomma när tid finns.

[![Växlet pilar](/content/images/2014/12/Växlet-pilar-1024x768.png)](/content/images/2014/12/Växlet-pilar.png)Trygg trafikmiljö byggd i Stockholm 2014
Men ett citat stack ut för mig. Det är Stockholms kommuns mål för olyckstatistiken som sägs vara:

”Risken att dödas eller skadas svårt i en cykelolycka ska minska med 50 procent till 2020”

[![Utsläppet](/content/images/2014/12/Utsläppet-1024x768.jpg)](/content/images/2014/12/Utsläppet.jpg)Trygg trafikmiljö byggd i Stockholm 2014
EDIT: Efter att ha investigooglat så inser jag att det handlar om ett utdrag ur Cykelplanen för 2012, där det står:

Risken att dödas eller skadas svårt i en cykelolycka ska minska med 50 procent till år 2020. Risken redovisas som antal dödade och svårt skadade cyklister i polisrapporterade trafikolyckor. Utgångsvärdet för mätningarna är genomsnittsvärdet för åren 2006-2009.

[![kanalvagen2](/content/images/2014/12/kanalvagen2-1024x569.png)](/content/images/2014/12/kanalvagen2.png)Trafiksäkerhetsarbete i Stockholm 2015
Cykelplanens mål liknar dem från [den gemensamma trafikstrategin för säkrare cykling](https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43180) som säger att:

Syftet med denna strategi är att bidra till att nå den nationella trafiksäkerhetsmålen om halvering av antalet omkomna och minskning av antalet allvarligt skadade
med 25 procent. Detta ska ske mellan åren 2008 och 2020 och ambitionsnivån för cyklister bör vara samma som för övriga trafikanter. Det innebär att minskningen ska ske även om cyklingen ökar.

[![sl på strömsbron](/content/images/2013/04/sl-på-strömsbron-1024x726.jpg)](/content/images/2013/04/sl-på-strömsbron.jpg)Trygg trafikmiljö i Stockholm
Texten uppdaterad för att reflektera detta.