Riksdagen stoppar cykelmotioner med hänvisning till ny nationell cykelstrategi

Riksdagen stoppar cykelmotioner med hänvisning till ny nationell cykelstrategi

2016 skrev vi om att riksdagen stoppade en massa cykelrelaterade motioner. Anledningen var den nationella cykelstrategi som höll på att tas fram och som blivit försenad.

I april förra året blev den klar och i går avslog riksdagen tjugotvå motioner som behandlade cykelfrågor. Igen med hänvisning till den nationell cykelstrategin.

![](https://www.cyklistblogge![](https://www.cyklistblogge

”Riksdagen sa nej till 22 motioner från den allmänna motionstiden om cykelfrågor. Anledningen till det är bland annat att regeringen under våren 2017 presenterade en nationell strategi för ökad och säker cykling”

Motionerna handlade flera olika saker, bland annat om att se över trafikförordningen, om gemensam nationell standard för hur cykelvägar ska märkas ut, att det ska införas riktlinjer för hur cykeltrafiken hanteras när man bygger 2+1 vägar, att man avvecklar begreppet ”g/c-banor”, satsningar på cykelinfrastruktur och så en lag om hjälmtvång för vuxna.

Alla är nu avslagna, alltså med hänvisning till den ett år gamla nationella cykelstrategin. Cyklistbloggen hoppas att det någonstans sitter en arbetsgrupp med stort mandat och budget och konretiserar den. Vi håller inte andan.

Men Trafikutskottets betänkade skänkte också lite klarhet över andra saker. Som till exempel vad som hände med förslaget att cyklister ska få tillåtelse att själv välja cykelväg, det vill säga att cykla på vägen även om det finns en  cykelbana i närheten.

Förslaget har varit ute på remiss, remisstiden gick ut 31 augusti 2017. Just nu ligger det hos Näringsdepartementet som fortfarande sitter och går igenom remissyttrandena. Andra förslag som ingår där är ett nytt vägmärke för ”cykelpassage”, införandet av begreppet ”cykelgata” och att ”cykelbox” ska definieras i vägmärkesförordningen. När detta är klart är oklart.

Så, på statliga cykelfronten intet nytt kan man säga.

Toppbild: Riksdagen. Foto: Janwikifoto/Wikimedia CC-BY-SA 3.0